برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اجلاس نماز

اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک

مطالب/ اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک

                           
      اولین کارگاه کاربرد میکروفلوئیدیک کارگاه های مرز دانش معاونت ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول های بنیادی برگزار می گردد.
شنبه 18 دي 1395