برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آمار تصادفات ایران

رییس کمسیون مجلس شورای اسلامی از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خاطر خدماتی که به شهرستان ملکان انجام داده اند تشکر کرد

مطالب/ رییس کمسیون مجلس شورای اسلامی از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خاطر خدماتی که به شهرستان ملکان انجام داده اند تشکر کرد

                           
      رییس کمسیون مجلس شورای اسلامی از رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خاطر خدماتی که به شهرستان ملکان انجام داده اند تشکر کرد .
يکشنبه 12 دي 1395