برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آقای مرتضی مرادیان

گزارش تفصیلی عملکرد  اکیپ پزشکی عاشورائیان آذر بایجان شرقی در حرمین شریفین

مطالب/ گزارش تفصیلی عملکرد اکیپ پزشکی عاشورائیان آذر بایجان شرقی در حرمین شریفین

                           
      گزارش تفصیلی عملکرد  اکیپ پزشکی عاشورائیان آذر بایجان شرقی در حرمین شریفین
شنبه 4 دي 1395