برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر فریبا قادری

عضویت سر کار خانم دکتر قادری در بورد تخصصی وزارت بهداشت

مطالب/ عضویت سر کار خانم دکتر قادری در بورد تخصصی وزارت بهداشت

                           
      عضویت سر کار خانم دکتر قادری در بورد تخصصی وزارت بهداشت حکم عضویت هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه ای رشته فیزیوتراپی
يکشنبه 18 فروردين 1398