برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پاسداران هشترود

 برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های آزمایشگاهی ویژه اعضای هیأت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه -

مطالب/ برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های آزمایشگاهی ویژه اعضای هیأت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه -

                           
       برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های آزمایشگاهی ویژه اعضای هیأت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه -
پنجشنبه 11 آذر 1395