برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگروه کلان منطقه

کارگروه کلان منطقه 2 آمایش سرزمینی به میزبانی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز برگزار شد

مطالب/ کارگروه کلان منطقه 2 آمایش سرزمینی به میزبانی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز برگزار شد

                           
      کارگروه کلان منطقه 2 آمایش سرزمینی به میزبانی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز برگزار شد کارگروه کلان منطقه 2 آمایش سرزمینی به میزبانی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز برگزار شد

دوشنبه 16 مهر 1397