برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت بحران استانداری

در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری  مورد بررسی قرار گرفت

مطالب/ در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری مورد بررسی قرار گرفت

                           
      در دفتر مدیر کل مدیریت بحران استانداری  مورد بررسی قرار گرفت ضرورت راه اندازی اورژانس ریلی استان
چهارشنبه 10 بهمن 1397