برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با د انشکده داروسازی

کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95)

مطالب/ کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95)

                           
      کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95) مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی برگزار میکند

دوشنبه 10 آبان 1395