برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سرپرست مدیریت امورمالی

سرپرست مدیریت امورمالی دانشگاه منصوب شد

مطالب/ سرپرست مدیریت امورمالی دانشگاه منصوب شد

                           
      سرپرست مدیریت امورمالی دانشگاه منصوب شد با ابلاغ رئیس دانشگاه ، سید اسماعیل عافیان به عنوان سرپرست مدیریت امورمالی دانشگاه منصوب شد
سه شنبه 2 مهر 1398
سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد

مطالب/ سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد

                           
      سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد دکتر محمد علی مظهر قراملکی بعنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد
چهارشنبه 6 شهريور 1398
سید هاشم میراب مرتضوی به سمت سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد

مطالب/ سید هاشم میراب مرتضوی به سمت سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد

                           
      سید هاشم میراب مرتضوی به سمت سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد سید هاشم میراب مرتضوی به سمت سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب شد
يکشنبه 4 مهر 1395