برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Aa

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته طرح انطباق

چهارمین جلسه کمیته طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس

مطالب/ چهارمین جلسه کمیته طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس

                           
      چهارمین جلسه کمیته طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس چهارمین جلسه کمیته طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس
يکشنبه 28 شهريور 1395