برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مشارکت فعال درجشنواره

مشارکت فعال دانشکده طب سنتی دانشگاه درسومین جشنواره ملی گیاهان دارویی

مطالب/ مشارکت فعال دانشکده طب سنتی دانشگاه درسومین جشنواره ملی گیاهان دارویی

                           
      مشارکت فعال دانشکده طب سنتی دانشگاه درسومین جشنواره ملی گیاهان دارویی مشارکت فعال دانشکده طب سنتی دانشگاه درسومین جشنواره ملی گیاهان دارویی
يکشنبه 21 شهريور 1395