برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی

شناسنامه خدمات

خدمات شناسنامه دار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت مشارکت الکترونیکی
خدمات الکترونیک
فرم درخواست اکانت اینترنت
نظرانتقادی/پیشنهاد

سامانه نرم افزاری نقل انتقالات کارمندان
نظرانتقادی/پیشنهاد

آزمون ضمن خدمت
نظرانتقادی/پیشنهاد

ثبت نام متقاضیان انجام طرح در استان آذربایجان شرقی
نظرانتقادی/پیشنهاد

فرم credit approval دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نظرانتقادی/پیشنهاد
خدمات غیرالکترونیک
درخواست گواهی موقت دانش آموختگی
نظرانتقادی/پیشنهاد

سیستم مدیریت آموزش (سما)
نظرانتقادی/پیشنهاد

نوبت دهی اینترنتی(شفاداک)
نظرانتقادی/پیشنهاد
واگذارشده به دفاتر پیشخوان
نوبت دهی اینترنتی شیخ الرئیس تبریز
نظرانتقادی/پیشنهاد

فروشگاه برنامه های غیرحضوری مرکز آموزش مداوم
نظرانتقادی/پیشنهاد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
نظرانتقادی/پیشنهاد

پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت تبریز
نظرانتقادی/پیشنهاد
شناسنامه خدمات
فروشگاه برنامه های غیرحضوری مرکز آموزش مداوم
نظرانتقادی/پیشنهاد

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
نظرانتقادی/پیشنهاد

پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت تبریز
نظرانتقادی/پیشنهاد

سیستم مدیریت پژوهش (پژوهان)
نظرانتقادی/پیشنهاد
نظام پیشنهادات
نظام پیشنهادات
نظرانتقادی/پیشنهاد

خدمات الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و منابع
نظرانتقادی/پیشنهاد

آموزش ضمن خدمت کارکنان
نظرانتقادی/پیشنهاد