برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی

فرم شناشنامه خدمات

فرم نظر سنجی

 
 
دانشگاه علوم پزشکی استان:
(اجباری)
شهر:
     
جنسیت:
مرد       زن     
سن:
کمتر از 30 سال
بین 30 تا 40 سال
بین 41 تا 50 سال
بین 51 تا 60 سال
بالای 61 سال
سابقه ارتباط با دانشگاه:
کمتر از 2 سال
بین 2 تا 5 سال
بین 5 تا 10 سال
بالا تر از 10 سال
فضای اداری از نظم و ترتیب و پاکیزگی مناسب برخوردار است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
امکانات رفاهی کافی از قبیل آبسرد کن، صندلی، آسانسور، تهویه مناسب و ... در دانشگاه موجود است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
نظم و انضباط اداری و آراستگی کارکنان مطلوب است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان دانشگاه در برخورد با مردم با احترام برخورد کرده و اخلاق حسنه دارند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان دانشگاه در برخورد با مودیان پاسخگو و مسئولیت پذیر هستند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
سلامت اداری مشهود بوده و پیشنهادات غیر متعارف و غیر قانونی، تغییری در روند رسیدگی به پرونده ها ایجاد ننموده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
ماموران دانشگاه در رسیدگی به پرونده ها، قوانین و مقررات را به دقت رعایت کرده و از اعمال سلیقه شخصی خودداری می نمایند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
در بین افراد مختلف فعال در حوزه کسب و کار شما، عدالت را رعایت شده و  بر اساس عملکرد و متناسب با حجم فعالیت ها تعیین می شود.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
در ارائه تسهیلات دانشگاه (تخفیفات، معافیت ها و بخشودگی جرایم و ... ) با مودیان مشابه برخوردی برابر و غیر تبعیض آمیز انجام می شود.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
مبلغ دانشگاه تعیین شده متناسب با عملکرد شما است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
رویه ها و مراحل کاری دانشگاه ساده، روشن و شفاف است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
درخواست ها با سرعت مناسبی پاسخ داده می شود و از اتلاف وقت مودیان جلوگیری بعمل می آید.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان دانشگاه پاسخگوی سوالات و ابهامات مالیاتی شما بوده و شما را راهنمایی می کنند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان دانشگاه اطلاعات پرونده  را محرمانه دانسته و رازداری کامل را رعایت می کنند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اعتراضات شما نسبت به دانشگاه، توسط رئیس امور مالیاتی، به شکلی منصفانه، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
در صورت ارجاع پرونده  شما به هیات حل اختلاف ، رسیدگی به اعتراض شما با دقت و منصفانه انجام می شود.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کیفیت ارائه خدمات نوین  از طریق ابزارها و روش هایی مانند اینترنت و استفاده از دستگاه های POS مطلوب است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اطلاع رسانی  انجام شده از طریق برنامه های تبلیغی، برای شما مفید بوده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اطلاع رسانی  انجام شده از طریق توزیع بروشورها و کتابچه های راهنما، برای شما مفید بوده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اطلاع رسانی  انجام شده از طریق سایت های اینترنتی سازمان امور مالیاتی برای شما مفید بوده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم