برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 22 تير 1398
کد 9603

نتيجه انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري در حوزه انتخابيه شهرستان تبریز وشهرستانهای تابعه

نتيجه انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري در حوزه انتخابيه شهرستان تبریز وشهرستانهای تابعه اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، رئیس هیات نظارت پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تبریز و شهرستانهای تابعه با اعلام نتایج شمارش آراء حوزه انتخابيه شهرستان تبریز وشهرستانهای تابعه اظهار داشت : در اجراي ماده 39 آيين نامه اجرايي انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري به اطلاع كليه پرستاران، بهياران، كاردان اطاق عمل و هوشبري، پرستار دندانپزشكي و كاردان فوريتهاي پزشكي حوزه انتخابيه شهرستان تبریز وشهرستانهای تابعه مي رساند؛ كه در انتخابات هيئت مديره نظام پرستاري كه روزجمعه در حوزه انتخابيه شهرستان تبریز وشهرستانهای تابعه برگزار شد جمع آراي ماخوذه در اين حوزه انتخابيه 1873بود كه اشخاص زير به ترتيب : 
1- آقاي  عبدااله صفری                  داراي 730 راي     ( پرستار)
2- آقاي بهرام قادری شادباد            داراي 451 راي     ( پرستار)
3- آقاي مسعود خشتی                  داراي 375 راي     ( پرستار)
4- آقاي سیدمجیدسیدقدرتی           داراي 375 راي     ( پرستار)
5- آقاي محمد ارشدی بستان آباد     داراي 373 راي     ( پرستار)
6- آقاي یوسف اشرفی                   داراي 322 راي     ( پرستار)
7- آقاي رضا شبانلویی                   داراي 309 راي     ( پرستار)
8- خانم رقیه ابراهیمی                   داراي 292 راي      ( بهيار)
9- آقاي سعید روضه خوانی            داراي 226راي     (كاردان اطاق عمل يا هوشبري يا فوريتهاي پزشكي يا پرستار دندانپزشكي)
به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب شدند و اعضاي زير به عنوان علي البدل انتخاب شدند:
1- آقاي  مهدی ظللی                        داراي 295 راي     ( پرستار)
2- آقاي محمدحسن صاحبی حق         داراي 281 راي     ( پرستار)
3- آقاي  محمد جعفرپور خانقاه          داراي 260  راي     (پرستار)
شايان ذكر است كه در اجراي ماده 41 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات سازمان نظام پرستاري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيئت نظارت حوزه انتخابيه در محل دانشگاه / دانشكده/ شبكه براي قبول شكابات آماده مي باشد.
بنا بر همین گزارش كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف مدت 2 روز از تاريخ انتشار آگهي شكايت مستند خود را به هيئت نظارت دانشگاه/ دانشكده/ شبكه تسليم دارند و شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي ياشاكيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل و امضا را داشته باشد در صورتيكه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري قانوني است.

 
  • نوشته شده
  • توسط فاطمه دایی
  • تعداد بازدید 669
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1398/04/23
  • ساعت 12:33