برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Aa

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 18 اسفند 1397
کد 8823

آخرین بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری در سال 1397

بیمارستان امام رضا (ع) تبریز توسط تیم ارتقای سلامت نظام اداری مورد ارزیابی عملکردی  قرار گرفت


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعضای تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه بر اساس برنامه مدون دوره ای مدیریت ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه جهت ارزیابی عملکرد واحدها در مرکز آموزشی ودرمانی امام رضا (ع) تبریز حاضر شدند.
پس از معارفه وآشنایی همه همکاران با بازرسان واحدهای متناظر بازرسی از مراکز مختلف آموزشی، درمانی ، بیمارستانی ، تجهیزاتی ، اداری، مالی و.... این بیمارستان انجام گرفت وکارشناسان مربوطه مشاهدات وبررسیهای خود را طی چک لیستهایی تهیه وتنظیم نمودند.
در انتها جلسه ای با حضور تیم بازرسی مدیر اداره بازرسی و مسئولین مرکز آموزشی ودرمانی امام رضا (ع) برای ارائه گزارش وارائه راه حلهای لازم بر اساس نتایج حاصل از پایش برگزار شد.
دکتر محمد علیزاده رئیس مرکز آموزشی ودرمانی امام رضا (ع) در این جلسه از حضور تیم ارتقای سلامت نظام اداری در راستای سلامت مردم جامعه ابراز خرسندی نموده واظهار امیدواری کرد که این روش ارزیابی عملکردی بازهم در مراکز اجرایی وپیگیری شود.
مدیر ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه در این جلسه عنوان کرد که : هدف از این بازرسیها  توسعه ، بهبود کیفیت وارتقای فرآیندهای جاری در بیمارستان با تاکید بر اصل حاکمیت قانون است و می تواند در ارتقای شغلی کارکنان ، آموزش و بهبود عملکرد آنان موثر واقع شود .چرا که هدف اصلاحی باید از نتایج بارز هر بازرسی منطبق بر قانون باشد.
گفتنی است این بازدید به علت وسعت زیاد وجنرال بودن بیمارستان امام رضا (ع) در طی دو روز متوالی یعنی روزهای هشتم ونهم اسفند ماه سال جاری انجام پذیرفت.
 
آلبوم تصاویرآخرین بازدید تیم ارتقای سلامت نظام اداری در سال 1397

7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
  • نوشته شده
  • توسط آمنه سلیمی
  • تعداد بازدید 206
  • تایید شده
  • در 1397/12/18
  • ساعت 9:23