برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 24 بهمن 1397
کد 8689

دکتر محمد حسین جوادی رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت :

مددکاران در مراکز درمانی علاوه بر حمایت‌های اقتصادی، بیماران را به طور روانی و اجتماعی نیز مورد حمایت قرار می‌دهند. / موزش مددکاران اجتماعی هر 10 قطب کشور در حوزه مددکاری جامعه‌ای از جمله اهداف این اداره است


رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت تاکید کرد: آموزش مددکاران اجتماعی هر 10 قطب کشور در حوزه مددکاری جامعهای از جمله اهداف این اداره است و تلاش داریم تا سال آتی در 20 درصد مراکز درمانی رویکرد مددکاری جامعهای را اجرا کنیم.
 
محمد حسین جوادی در گفتوگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی در این خصوص اظهار کرد: با دایر شدن معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت و با توجه به سنخیت رشته مددکاری اجتماعی با حوزه اجتماعی و رویکرد وزارت بهداشت نسبت به اجتماعی شدن نظام سلامت، این رشته از معاونت درمان به معاونت اجتماعی منتقل شد.
 
وی با بیان این که قدمت فعالیت مددکاری اجتماعی در نظام سلامت، به بیش از نیم قرن پیش میرسد، اظهار کرد: فعالیت مددکاران اجتماعی در نظام سلامت بیشتر بر روی حل مشکلات بیماران نیازمند و افرادی که در حوزه درمانی و دارویی مشکلاتی دارند، متمرکز است و خدماتی که مددکاران اجتماعی ارائه میدهند دو بعد فردی و خانوادگی دارد.
 
وی اضافه کرد: با انتقال مددکاری اجتماعی به معاونت اجتماعی، رویکردهای جدیدی برای ارایه خدمات مددکاران اجتماعی تعریف شد و شبکه سازی و توسعه مددکاری جامعهای در کنار تدوین پروتکلهای تخصصی برای ارائه خدمات نیز مورد توجه قرار گرفت، به این معنی که مددکاران در مراکز درمانی علاوه بر حمایتهای اقتصادی، بیماران را به طور روانی و اجتماعی نیز مورد حمایت قرار میدهند.
 
جوادی اظهار کرد: استقرار پروتکلهای تعریف شده در حوزههای راند، تریاژ، مشاورههای کوتاه مدت و ارزیابی روانی اجتماعی، مداخله در بحران و مدیریت مورد، تدوین پروتکلهای تخصصی برای کار با گروههای مختلف بیماران مثل آسیبهای اجتماعی و اختلالات روانپزشکی و مورد توجه قرار دادن مددکاری جامعهای در ارائه خدمات چه در داخل مراکز درمانی و چه بیرون از مرکز از جمله برنامههای اداره مددکاری وزارت بهداشت است.
 
وی افزود: با تحلیل دادههای تحقیقات انجام شده در مراکز درمانی و با شناخت ریشههای اجتماعی بیماریها سعی میشود تا با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی شامل کانونها، سمنها و کارشناسان ارتقاء سلامت، عوامل اجتماعی آسیبها را کاهش داد.
 
وی ادامه داد: اجرای مددکاری جامعهای بسیار کمک کننده بوده و هزینههای تحمیلی بر نظام سلامت را کاهش میدهد و باعث میشود تعداد مراجعات به مراکز درمانی کاهش پیدا کند، تلاش ما برای مشارکت تمامی گروهها و ذی نفعان برای ارتقاء سلامت جامعه است.
 
رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر این که آموزش محور توسعه است، خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح مددکاران میتواند ما در اجرای اهداف نظام سلامت یاری کند، 60 درصد از مددکاران ما در سطح کشور فارغالتحصیل رشته مددکاری اجتماعی هستند و مابقی نیز در رشتههای مرتبط تحصیل کردهاند، تلاش داریم تا این 40 درصد را نیز بیشتر با مفاهیم مددکاری آشنا کنیم.


 
 
  • نوشته شده
  • توسط اقای جهان مهر
  • تعداد بازدید 38
  • تایید شده بهزاد محمدعلیزاده
  • در 1397/11/27
  • ساعت 12:21