برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 13 بهمن 1397
کد 8607

کارگاه های ویژه بهمن و اسفند ماه 1397

برگزاری کارگاه های تخصصی"اخلاق" ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):
   به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارگاه های تخصصی"اخلاق" ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) ویژه بهمن و اسفند ماه1397 به شرح زیر برگزار خواهد شد

    به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، شرکت اعضای هیات علمی،  دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ،دستیاران بالینی و دکترای حرفه ای در کارگاه های تخصصی اخلاق برای پژوهشگران زیر ضروری می باشد:  بررسی طرح تحقیقات در کمیته اخلاق دانشگاه منوط به ارائه گواهی شرکت در کارگاه های مذکور می باشد؛ تمام پزوهشگران اعم از، پژوهشگرانی که طی سال 98 طرح پژوهشی کارآزمایی بالینی ارائه می دهند.، پژوهشگرانی که از سال 98 اقدام به ارائه هر نوع طرح های تحقیقاتی خواهند نمود و تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دستیاران بالینی و دکترای حرفه ای که از ابتدای سال 98 از پایان نامه خود دفاع خواهند کرد، ضروریست که در این کارگاهها شرکت نموده باشند.


کارگاه "اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

مدرس: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری :  روز پنج شنبه مورخ 97/11/18
زمان برگزاری : 8/30 الی 14
هزینه ثبت نام ویژه اعضای هیات علمی850000ریال.  جهت ثبت نام کلیک کنید.
هزینه ثبت نام برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: رایگان . جهت ثبت نام کلیک نمایید.
هزینه ثبت نام برای افراد خارج از دانشگاه علوم پزشکی: 1300000 ریال.  جهت ثبت نام کلیک کنید.
محل برگزاری:دانشکده پزشکی، طبقه سوم، سالن RDCCکارگاه "اخلاق در پژوهش با آزمودنی حیوانی"

مدرس: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز پنج شنبه مورخ 97/11/25
زمان برگزاری : 8/30 الی 13/30
هزینه ثبت نام ویژه اعضای هیات علمی850000ریال. جهت ثبت نام کلیک کنید.
هزینه ثبت نام برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: رایگان . جهت ثبت نام کلیک نمایید.
هزینه ثبت نام برای افراد خارج از دانشگاه علوم پزشکی: 1300000 ریال. جهت ثبت نام کلیک کنید.
محل برگزاری:دانشکده پزشکی، طبقه سوم، سالن RDCCکارگاه"اخلاق در پژوهش با آزمودنی انسانی"

مدرس: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز پنجشنبه مورخ 97/12/2
زمان برگزاری : 8/30 الی 14
هزینه ثبت نام ویژه اعضای هیات علمی850000ریال .  جهت ثبت نام کلیک کنید.
هزینه ثبت نام برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: رایگان . جهت ثبت نام کلیک نمایید.
هزینه ثبت نام برای افراد خارج از دانشگاه علوم پزشکی: 1300000 ریال.  جهت ثبت نام کلیک کنید.
محل برگزاری:دانشکده پزشکی، طبقه سوم، سالن RDCCکارگاه "اخلاق در پژوهش "

مدرس: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز پنجشنبه مورخ 97/12/9
زمان برگزاری : 8/30 الی 14
هزینه ثبت نام ویژه اعضای هیات علمی850000ریال. جهت ثبت نام کلیک کنید.
هزینه ثبت نام برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: رایگان . جهت ثبت نام کلیک نمایید.
هزینه ثبت نام برای افراد خارج از دانشگاه علوم پزشکی: 1300000 ریال. جهت ثبت نام کلیک کنید.
محل برگزاری:دانشکده پزشکی، طبقه سوم، سالن RDCCکارگاه "اخلاق در پژوهش های آزمایشگاهی "

مدرس: اساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز سه شنبه مورخ 97/12/14
زمان برگزاری : 8/30 الی 14/30
هزینه ثبت نام ویژه اعضای هیات علمی850000ریال. جهت ثبت نام کلیک کنید.
هزینه ثبت نام برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: رایگان . جهت ثبت نام کلیک نمایید.
هزینه ثبت نام برای افراد خارج از دانشگاه علوم پزشکی: 1300000 ریال. جهت ثبت نام کلیک کنید.
محل برگزاری:دانشکده پزشکی، طبقه سوم، سالن RDCC

 
شماره تماس:33373741  
  • نوشته شده
  • توسط فریده نصیری
  • تعداد بازدید 134
  • تایید شده اقای ادهم
  • در 1397/11/14
  • ساعت 14:5