برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397
کد 8599

مناقصه

آگهی مناقصه خرید اقلام پارچه ای اتاق عمل مرکزآموزشی و درمانی سینا
                                               
مناقصه شماره 108 دانشگاه علوم پزشکی تبریز)نوبت سوم)
دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی تبریز درنظردارد خرید اقلام پارچه ای اتاق عمل مرکز آموزشی و درمانی سینا را بمدت یکسال ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنمایدازمتقاضیان حائز شرایط:
دعوت میشود از تاریخ 97/11/11 لغایت 97/11/17  جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس تبریز – خ آزادی – مابین چهارراه حافظ و منتظری – مرکز آموزشی و درمانی سینا اتاق دبیرخانه  مراجعه نمایند.
« مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه گزار از تاریخ  97/11/18  لغایت ساعت 14 روز  یکشنبه مورخ 97/11/28 به آدرس تبریز –  خیابان گلگشت ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- طبقه زیرزمین  - اتاق ارسال مراسلات – اقدام و رسید دریافت نمایند . »
در ضمن زمان گشایش مناقصه در ساعت 14:30 مورخ 97/11/29 روز دوشنبه در محل دفتر کمیسیون مناقصات دانشگاه عـلوم پزشـکی تـبریـزخواهد بـود که حضورنماینده قانونی شرکتها در این جلسات آزاد می باشد.
در ضمن هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 
 
                                                                         
 
  • نوشته شده
  • توسط مرتضی نجفقلی زاده
  • تعداد بازدید 110
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/11/13
  • ساعت 8:26