برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397
کد 8300

کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتی

کارگاه آموزشی مدیریت استاندارها ورعایت الزامات درفرایندهای آزمایشگاههای بهداشتیبا حضور کارشناسان مسئول ومسئولین کنترل کیفی آزمایشگاههای بهداشتی تابعه استان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ، دکتر محمدی رئیس گروه کارشناسان دارو و آزمایشگاه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین اهداف جلسه را تبیین نمود . ایشان در خصوص برنامه ریزی و مدیریت فرایندها، برنامه عملیاتی و پایش های شهرستانها مطالبی را عنوان کرد.
در ادامه، شهنامی کارشناس مسئول آزمایشگاههای بهداشتی استان درخصوص اصول ممیزی در آزمایشگاه وهمچنین اصول مدیریتی آزمایشگاه مطالبی را ارائه نمود.
سیفی کارشناس آزمایشگاه درمورد کنترل کیفی داخلی وخارجی در آزمایشگاه مطالب خود را بیان کرد.
درادامه ، آریادوست کارشناس مسئول آزمایشگاههای شهرستان تبریزدرخصوص ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه و حسن زاده کارشناس آزمایشگاه جامع سلامت درمورد مستندات ومدارک در آزمایشگاه مطالبی را ارائه کردند.
سپس ، کارگروهی  اصول مدیریت و پسخوراندهای بازدید با شرکت تمامی شرکت کنندگان وبا هماهنگی روسای کارگروهها انجام گرفت ودر ادامه ،کارشناسان شهرستان در خصوص مشکلات اجرایی فرایندها به بحث و تبادل نظر پرداختند. در پایان این کارگاه ، دکتر محمدی وشهنامی ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند.
 
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/10/04
  • ساعت 0:3