برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397
کد 8296

​​​​​​​حضور تیم ارتقای سلامت نظام اداری در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هریس

مدیر ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه : برای سالم سازی نظام اداری لازم است همه کارگزاران اعم از مدیران وکارکنان در تمام سطوح به اعمال اصل حاکمیت قانون در تصمیم ها و اعمال اداری اهتمام بورزند


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تیم ارتقای سلامت نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز سه شنبه بیست وهفتم آذر ماه  نودو هفت متشکل از کارشناسان مدیریت ارزیابی عملکرد ،بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه و کارشناسان معاونت های مختلف از واحدهای های شبکه بهداشت و درمان شهرستان هریس بازدید به عمل آوردند.
در ابتدای جلسه ابراهیم صومی  مدیر ارزیابی عملکرد ، بازرسی وپاسخگویی به شکایات دانشگاه با اشاره به ارکان و عناصر موثر در تحقق سلامت اداری ، جایگاه نظم و انضباط اداری را امری مهم تلقی کرده واظهار داشت برای سالم سازی نظام اداری لازم است همه کارگزاران اعم از مدیران وکارکنان در تمام سطوح به اعمال اصل حاکمیت قانون در تصمیم ها واعمال اداری اهتمام بورزند وبر این اساس رویکرد مدیریت بازرسی دانشگاه رصد انطباق تصمیم ها واعمال اداری با موازین ومقررات قانونی خواهد بود.
در ادامه جلسه پس از معرفی همکاران مستقر در شبکه تیم پایش بر اساس مستندات وچک لیست های موجود ،   ستاد شبکه و بیمارستان شهرستان هریس را مورد ارزیابی قرارداده و بعد از پایان پایش با تشکیل جلسه ای پس خوراند حاصله در اختیار مدیر شبکه و رئیس بیمارستان وهمکاران شاغل در واحد قرار گرفت.
در خاتمه دکتر صراف نژاد سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هریس ضمن تشکر از تیم بازرسی دانشگاه ، پس خوراند ارائه شده را فرصتی برای ارتقاء عملکرد وفرایندهای شبکه دانسته و بر اصلاح نقایص موجود وبهبود موارد تاکید نموده وگزارشی از مجموع فعالیت وعملکرد شبکه را به سمع ونظر حاضرین رساند.
 
آلبوم تصاویر بازدید وبازرسی تیم ارتقای سلامت نظام اداری از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هریس

  • نوشته شده
  • توسط آمنه سلیمی
  • تعداد بازدید 322
  • تایید شده
  • در 1397/09/29
  • ساعت 8:40