برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 10 آذر 1397
کد 8130

آگهي مزايده

آگهي مزايده محدود تاكسي تلفني مركزآموزشي ودرماني سينا
آگهي مزايده محدود تاكسي تلفني مركزآموزشي ودرماني سينا
 
 مركز آموزشی درمانی سینا در نظر دارد در اجراي ماده 33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت خدمات تاكسي تلفني را از طريق برگزاري مزایده محدود بصورت اجاره به بخش غير دولتي واگذار نمايد.لذا از تاكسي تلفني هاي مجاز دعوت مي شود جهت اخذ اسناد مزایده روز شنبه از تاريخ10/9/97تا آخر وقت اداري روزدوشنبه مورخه 12/9/97به دبير خانه بيمارستان سينا تبريز واقع در خيابان آزادي مابين  چهارراه شهيد منتظري و حافظ مراجعه نمايند. تحويل اسناد به واحد دبيرخانه بيمارستان از روزسه شنبه مورخه 13/9/97تا ساعت13روز پنج شنبه مورخه 15/9/97خواهد بود. ضمناً پاكات مناقصه راس ساعت 30/13 روزپنج شنبه مورخه 15/9/97 در مركز آموزشي و درماني سينا تبريز گشوده خواهد شد. حضور نماينده قانوني شركت كنندگان در جلسه گشايش مزایده آزاد است.                                          
 
 
 
 
  • نوشته شده
  • توسط مرتضی نجفقلی زاده
  • تعداد بازدید 131
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/09/10
  • ساعت 10:17