برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397
کد 7868

همایش مشترک استانی "آموزش و ترویج تغذیه سالم درجامعه روستایی وعشایری"

همایش مشترک استانی "آموزش و ترویج تغذیه سالم درجامعه روستایی وعشایری" در راستای اجرای همکاری مشترک معاونت بهداشت استان و جهاد کشاورزی برگزار شد .
برگزاری همایش مشترک استانی "آموزش  وترویج تغذیه سالم درجامعه روستایی وعشایری" در راستای اجرای همکاری مشترک فی مابین معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز وجهاد کشاورزی استان تحت عنوان "برنامه آموزش تغذیه و ترویج باغچه های خانگی" درسالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، دکتر درستی معاون بهداشت دانشگاه ورئیس مرکزبهداشت استان،
ضمن خیر مقدم به حضار ، به بیان اهمیت اجرای برنامه آموزش تغذیه وترویج باغچه های خانگی" پرداخت ودر ادامه  ایشان ازکلیه کارشناسان حاضر در این همایش دعوت نمودند تا دراین حوزه مشارکت و همکاری بیشتری نمایند.
مهندس پورعلی رئیس گروه بهبودتغذیه جامعه مرکزبهداشت استان ، ضمن  بیان اهداف جلسه ، وضعیت شاخص های تغذیه ای کشوری واستانی راتبیین نموده ودر خصوص اصول تغذیه سالم مطالبی را بیان نمودند.
درادامه دکتر بایبوردی نماینده محیط زیست وسلامت غذا در خصوص محصول سالم و ایجاد باغچه های خانگی مطالبی رابیان نمودند
سپس زرگری مشاور امور بانوان وکارشناس مسئول زنان روستایی استان دستورالعمل اجرایی ونحوه اجرای برنامه رابیان نمودند .
 همچنین کوشا کارشناس بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان دستورالعمل اجرایی برنامه را بیان کرد و درخاتمه حاضرین ضمن بحث و تبادل نظر ، دیدگاه های خود را رائه نمودند .
گفتنی است در این همایش مقررگردید کارگاه آموزشی برای بهورزان وتسهیلگران ، طبق دستورالعمل کشوری بصورت آبشاری به زنان روستایی و عشایری برگزار گردد .
 
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/07/24
  • ساعت 13:30