برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397
کد 7807

برنامه عملیاتی اعضای تیم سلامت برای اجرای فعال برنامه پزشک خانواده

رونمایی از برنامه عملیاتی اعضای تیم سلامت برای اجرای فعال برنامه پزشک خانواده در جلسه معاونین بهداشت و مسئولین گسترش شبکه بهداشت شهرستانها
رونمایی از برنامه عملیاتی اعضای تیم سلامت برای اجرای فعال برنامه پزشک خانواده در جلسه معاونین بهداشت و مسئولین گسترش شبکه بهداشت شهرستانها
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان دکتر درستی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان  ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان به برنامه عملیاتی اعضای تیم سلامت اشاره کرده و هماهنگی بین اعضاء و مدیریت برنامه ها را خواستار شدند.
دکتر کارآموز قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه و رئیس گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت مرکز بهداشت استان از برنامه عملیاتی اعضاء تیم سلامت برای اجرای فعال برنامه پزشک خانواده رونمایی کرده و نقش معاونین بهداشت، مسئولین گسترش شبکه و گروه های کارشناسی در ارتقاء خدمات سلامت را بیان نمودند.
دکتر حسن زاده مسئول مرکز پایش سلامت مرکز بهداشت استان به تشریح کامل برنامه عملیاتی تیم سلامت پرداخته و آموزشهای لازم را در این زمینه را ایراد نمودند.
گفتنی است در این نشست فصلی، کارشناسان گروه گسترش مرکز بهداشت استان ضمن تشریح فرایندهای مربوطه، موارد مورد انتظار را بیان نمودند.
 
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/07/19
  • ساعت 10:24