برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
Aa

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 22 شهريور 1397
کد 7659

پیام وزیر بهداشت برای دومین کلان‌منطقه دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

قرائت پیام وزیر بهداشت در افتتاحیه دومین کلان‌منطقه دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

روسا و همکاران محترم دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در کلانمنطقه دو نظام سلامت کشور
 
«ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس      بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس»
 
سلامعلیکم
 
دومین کلانمنطقه دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی کشور، قلب تپنده علم، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و طبیعت ایران است؛ جغرافیای حاصلخیزی و تلاش از ارومیه تا اردبیل، مهد زردشت پیامبر، شمس تبریزی، شیخ محمد خیابانی، میرزا حسن رشدیه، ستارخان، علامه طباطبایی، شهید مدنی، موذنزاده اردبیلی، شهیدان باکری و شهریاران شهر سخن.
همکاران ارجمندی که در تبریز برای اجتماعی شدن سلامت گرد آمدهاید، به یاد داشته باشید که این شهر خاستگاه موقوفه ربع رشیدی، شهری دانشگاهی با حکیمان و طبیبان کاردان و بیمارستانهای مجهز است که الگو و نمونهای شایسته از اندیشه مدیریتی کلان و به هم پیوسته اجتماعی است. همبستگی اجتماعی مردم این دیار تا هنوز هم، تبریز را تبدیل به شهر بدون متکدیان کرده است. شهری که اگر مستمند و مسکین دارد، دستگیر و خیرانی بیش از آن دارد.
امروز با اتکا به  فرهنگ و میراثهای گرانسنگ کشور، کلانراهبرد اجتماعیشدن سلامت را به همت معاونت اجتماعی در کلانمناطق آمایشی نظام سلامت کشور به گفتوگو گذاشتهایم تا از بارش افکار شما عزیران تلاشگر، راهکارهای اجرایی مناسب و متناسب با نیازها و اولویتهای بومی و منطقهای برای آن چارهاندیشی کنیم.
باید دانست که بدون مشارکت ساختارمند مردم و دیگر بخشها در نظام سلامت، امکانات و ظرفیتهای موجود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،تکافوی تحقق سلامت همگانی و پایداری و عدالت در سلامت را نخواهد داد. از این رو چارهاندیشی در آموزش و آگاهیبخشی جامعه، ارتقای سواد سلامت، و ارتباط و جذب خیران و موسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد، یک امر ضروری و لازم است و صد البته باید از اهالی فرهنگ و هنر آن خطه در آرایههای ارایه شده بهره گرفت.
رجا واثق دارم که این هماندیشی در قطبهای کشور نتایج درخشان خواهد داشت و ثمرات کوششهای شما، نصیب مردم عزیز ایران خواهد شد و در کاهش درد و نیاز دردمندان موثر خواهد بود.
 
دکتر سید حسن هاشمی
آلبوم تصاویر پیام وزیر بهداشت برای دومین کلان‌منطقه دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی کشور

  • نوشته شده
  • توسط اقای جهان مهر
  • تعداد بازدید 77
  • تایید شده صادق صادقی فر
  • در 1397/06/22
  • ساعت 10:6