برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 15 شهريور 1397
کد 7613

مزایده

آگهي نوبت دوم مزايده محدود اجاره محل زیراکس مركزآموزشي ودرماني سينا
آگهي نوبت دوم مزايده محدود اجاره محل زیراکس مركزآموزشي ودرماني سينا
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی سینا،  مركز سینا در نظر دارد محل زیراکس مرکز را از طريق برگزاري مزایده  محدود درقالب اجاره محل به شرکت کنندگان واجدشرایط واگذار نمايد.لذا مزایده گران می توانند جهت اخذ اسناد مزایده روز شنبه از تاريخ17/6/97 تا آخر وقت اداري روزسه شنبه مورخه 20/6/97 به دبير خانه بيمارستان سينا تبريز واقع در خيابان آزادي مابين  چهارراه شهيد منتظري و حافظ مراجعه نمايند. عودت اسناد به واحد دبيرخانه بيمارستان ازروزپنج شنبه مورخ 22/6/97 تا ساعت14 روزدوشنبه مورخ26/6/97خواهد بود. ضمناً پاکت های مزایده  راس ساعت 14/30روزدوشنبه مورخه 26/6/97در مركز آموزشي و درماني سينا تبريز گشوده خواهد شد.
                                                                     
                                                                                                           دكتر علی استادی/  رئیس مرکز                               
                                                                                                                                        
 
 
  • نوشته شده
  • توسط مرتضی نجفقلی زاده
  • تعداد بازدید 61
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/06/18
  • ساعت 8:3