به گزارش روابط عمومی،  دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف جزء سه دانشگاه برتر کشور شد .
در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف، دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس و دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت از دکترمحمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دکتر پورفتحی معاون درمان دانشگاه تقدیر و قدردانی کردند .
در این مراسم همچنین طرح کاهش هزینه های مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزء طرح های برگزیده و موفق به دریافت لوح جشنواره شد .