برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 22 مرداد 1397
کد 7391

پنجمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل شد

طرحهای آماده اجراء در کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال مصوب شد
پنجمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، جلسه ستاد کارآفرینی با حضور رئیس کارگروه ، دبیر ستاد کارآفرینی واعضاء کارگروه در روز بیست ودوم مرداد ماه نودوهفت در سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.
در این جلسه درخواستها وطرحهای ارسال شده از طریق سامانه ستاد کارآفرینی مورد بحث وبررسی قرار گرفت. تقاضاهایی که در خصوص راه اندازی موسسات ، ساخت دستگاه ، ساخت ملزومات ووسایل پزشکی ودندانپزشکی ، رادیولوژی ، سونوگرافی ، وطرحهایی که بصورت آزمایشی اجراء شده وموفقیت آمیز بوده موافقت شده و خرید دستگاهها واعطاء وام منوط به ارائه پیش فاکتور خرید از سوی متقاضی گردید.
جلسه با عنوان ده طرح ارسالی به این کارگروه شروع گردیده وبا موافقت با هشت طرح ارسالی به پایان رسید ومقرر گردید برای دو طرح باقیمانده مدارک واسناد معتبر از سوی متقاضیان ارائه گردد.


 
  • نوشته شده
  • توسط آمنه سلیمی
  • تعداد بازدید 88
  • تایید شده
  • در 1397/05/22
  • ساعت 13:36