برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 22 مرداد 1397
کد 7385

کارگروه تخصصی سلامت،ایمنی وامنیت غذایی ومجمع سلامت شهرستان اسکو

باحضوردکترپزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس ودکترطاهراقدم ، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،کارگروه تخصصی سلامت،ایمنی وامنیت غذایی ومجمع سلامت شهرستان اسکوبرگزارگردید
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی شهرستان اسکو در محل فرمانداری با حضور دکتر پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس ، دکترطاهراقدم ، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزدکترهاشمی اقدم ، دکترمحمدزاده ، فرماندارشهرستان اسکو ، دکترهاشمی اقدم ،سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو وروسای ادارات شهرستان،اعضای خانه مشارکت مردمی ومجمع سلامت شهرستان اسکو برگزارگردید. دراین ابتدای این جلسه دکترمحمدزاده ، ضمن ارائه گزارشی ازاقدامات انجام گرفته شده درحوزه سلامت (بهداشت ودرمان ) شهرستان وتشکرازحمایتهای مسئولین استانی بخصوص دانشگاه علوم پزشکی تبریز، درخصوص احداث وافتتاح خانه های بهداشت جدید،مراکزسلامت وکلینیک تخصصی بیمارستان وهمچنین تحویل آمبولانسهای جدیدبه ناوگان فوریتهای پزشکی شهرستان خواستار تلاش بیش ازپیش مسئولین شهرستانی واستانی جهت تکمیل پروژه ها شد. درادامه دکترطاهراقدم ، با تشکروقدردانی ازفرماندارشهرستان و دکترهاشمی اقدم ، شهرستان اسکو رایکی ازشهرستانهای پیشتازدرحوزه سلامت درسالهای اخیر عنوان کرده وخاطر نشان شد،با اجرای طرح پزشک خانواده ازاول مهرماه سالجاری، مشکلات حوزه سلامت شهرستان ها ازجمله شهرستان اسکو مرتفع خواهد گردید .ایشان درادامه ضمن ارائه گزارشی درخصوص آسیبهای اجتماعی درسطح استان وکشور، خواستارتشکیل مجمع سلامت محلات شده ویادآورشدهرگاه کارها بدست مردم باشد ، مشکلات کاملا مرتفع خواهد گردید . درادامه کارگروه ، دکترپزشکیان ، ضمن بیان گزارشی ازاقدامات انجام گرفته شده درمجلس درجهت حل مشکلات حوزه سلامت کشور وحمایتهای گسترده مجلس ازدولت دراین خصوص ، اقدامات انجام گرفته شده درچندساله اخیربویژه دراستان، درحوزه سلامت رامطلوب ارزیابی نموده وخاطر نشان شد، اقدامات صورت گرفته شده هیچگاه قابل مقایسه با سالهای قبل نمی باشد . ایشان درادامه ضمن درخواست ازمسئولین دانشگاه جهت اجرای نظام ارجاع وبحث عدالت درزمینه سلامت ، مشکلات کنونی حوزه سلامت رادارای راه حل عنوان کردندکه باروحیه انقلابی وتلاش شبانه روزی مسئولین می توان آنهارامرتفع ساخت.درپایان تعدادی ازشرکت کنندگان درجلسه به بیان دیدگاهها ونظرات ومشکلات مردم درحوزه سلامت پرداخت.    درپایان دکترهاشمی اقدم خاطر نشان شد بزودی کانون سلامت محلات درشهرستان اسکو اجرایی خواهد شد
  • نوشته شده
  • توسط محمدرضا راثی
  • تعداد بازدید 55
  • تایید شده امیرسینا فقیهی
  • در 1397/05/23
  • ساعت 8:22