برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397
کد 7354

جلسه بازآموزی و تحلیل داده های مرگ و میر

جلسه بازآموزی و تحلیل داده های مرگ و میر با شرکت سوپروایزرها و کارشناسان ثبت علتی مرگ و میر شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ذاکری رئیس گروه کارشناسان مرکز بهداشت استان ضمن تبیین اهداف برگزاری جلسه و برنامه ریزی برای فرایندهای ثبت علتی مرگ و میر، سامانه سیب، پنل، جمعیت و زیج حیاتی، پایش برنامه ها در شهرستانها گزارشی از فرایندهای گروه و پیگیری برنامه ریزی برای سال 97را ارائه نمودند.
ایرانزاد کارشناس فرایند ثبت علتی مرگ و میر مرکز بهداشت استان  نیز به بررسی وضعیت ثبت گواهی فوت، تحلیل وضعیت موجود از داده های مرگ سال 1396 به تفکیک شهرستان و مقایسه با شاخص استانی،کیفیت داده های ثبت شده با توجه به کد icd10، برنامه عملیاتی ثبت علتی مرگ و میر، آموزش ثبت فرم خطی و کالبد شکافی، گواهی فوت پزشکان، جواز دفن پرداختند.
کارشناس فرایند ثبت علتی مرگ و میر مرکز بهداشت استان  در اد امه دستورالعمل پزشک خانواده شهری و پرداخت مبتنی بر عملکرد را بر اساس سامانه سیب به سوپروایزران توضیح و انتظارات مرکز بهداشت استان را از سوپروایزران سامانه به ترتیب برنامه پایش سالانه از واحدهای محیطی، برنامه عملیاتی، برنامه آموزش سامانه سیب به گروههای کارشناسی معاونت شهرستان، کمیته سامانه سیب و دستورالعمل نحوه پایش آنها بویژه از طریق سامانه سیب، دستورالعمل استخراج شاخصهای از سامانه سیب را ارائه نموده و نقاط ضعف و قوت شاخصهای شهرستانها را بررسی نمودند.
اسلامی و یاری نیز در مورد پنل و ویرایش جمعیت توضیحاتی را ارائه نمودند.
در پایان جزوه آموزشی سامانه سیب  تهیه شده در مرکز بهداشت استان جهت آموزش به گروههای واحد کارشناسی معاونت بهداشتی  شهرستان توزیع  داده شد.
 
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/05/18
  • ساعت 11:46