برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397
کد 7305

پنجاه اولويت پژوهشي سال 1397 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پنجاه اولويت پژوهشي سال 1397 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري اعلام شد ...
به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پنجاه اولويت پژوهشي سال 1397 دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري  به قرار زیر جهت  استحضار محققین و پژوهشگران اعلام می گردد.
 • پيمايش خانوار در مورد شيوع مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در جمعيت عمومي كشور (15 تا 64 سال). (به صورت ملي)
 • شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي آزاد اسلامي سراسر كشور و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده . (به صورت ملي)
 • شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روان‏گردان‏ها در ميان دانشجويان دانشگاه‏هاي تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بررسي عوامل خطر و حفاظت كننده . (به صورت ملي)
 • نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان­ها و نحوه مصرف آن­ها . (به صورت ملي)
 • بررسي روند شيوع مصرف مواد و اختلالات مصرف در سربازان پادگان‏ها. (به صورت ملي)
 • شيوع شناسي مصرف مواد مخدر و روانگردان‏ها در كارگران محيط‏هاي صنعتي و كاركنان سازمان‏ ها. (به صورت ملي)
 • ارزيابي مديريت امر مبارزه با مواد مخدر در دستگاههاي عضو و مرتبط با ستاد . (به صورت ملي)
 • بررسي اثربخشي منابع هزينه شده (هزينه فايده) در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردانها.
 • كيفيت منابع انساني تخصيص يافته در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان‏گردانها (كاهش عرضه- كاهش تقاضا).
 • تهيه و تدوين نقشه راه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‏گردان‏ها و پيش‏سازها در هريك از استان‏هاي كشور.
 • بررسي میزان شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان ها در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم و هنرجويان هنرستان‏هاي استان هاي كشور . (به صورت ملي)
 • بررسي جامعه شناختي ميزان انگ و هنجارهاي اجتماعي (سنت، فرهنگ) مصرف مواد مخدر و تاثير آن بر شروع مصرف مواد مخدر (مورد مطالعه: خرده فرهنگ اقوام ايراني)
 • طرح 5 ساله تقویم آموزشی کارکنان دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور. (به صورت ملي)
 • ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در مدارس متوسطه دوم (ويژه والدين، مربيان و دانش‏آموزان). (به صورت ملي)
 • ارزشيابي اثربخشي برنامه‏هاي پيشگيري از اعتياد در دانشگاه‏هاي دولتي . (به صورت ملي)
 • تجارب نوين پيشگيري اوليه از اعتياد در كشورهاي توسعه يافته .
 • مطالعه تجارب و اقدامات موفق جهاني مشاركت‏هاي اجتماعي در حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي .
 • ارزشيابي و سنجش اثربخشي برنامه‎هاي توانمندسازي سازمان‏هاي مردم نهاد حوزه كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‏هاي مردمي طي سال‏هاي 1392 تا1396 و ارائه مدل .
 • نيازسنجي آموزشي و طراحي مدل آموزشي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر و روان‏گردان‏ها.
 • شناسايي مولفه‏هاي اصلي در اشتغال بهبود يافتگان و طراحي مدل ايجاد اكوسيستم هاي كارآفريني دانش بنيان در سمن‏هاي فعال حوزه صيانت .
 • مطالعه تجارب موفق جهاني در حوزه صيانت با تاكيد بر رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر و نقش سازمان‏هاي مردم نهاد.
 • امكان سنجي استفاده از ظرفيت هاي منطقه‏اي استان‏هاي كشور براي توسعه كسب و كار و اشتغال بهبوديافتگان.  
 • آینده پژوهی وضعیت قاچاق مواد مخدر، روانگردان‏ها و پیش سازها در داخل کشور.
 • بررسی شیوه ها و مسیرهای انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها به داخل کشور و اثر بخشی راه کارها و اقدامات مقابله ای.
 • بررسی روش ها و شیوه های پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن در اقتصاد کشور.
 • بررسی شیوه های مقابله با ورود مواد مخدر به داخل زندان ها با استفاده از فناوری های نوین.
 • آسیب شناسی سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) و کیفری حاکم بر امر مبارزه با مواد مخدر در ایران طی سال‏های 1367 تا 1397.
 • بررسی اثر بخشی مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (ضبط و مصادره اموال، مجازات های سالب حیات و ...).
 • تحلیل فقهی جرایم مواد مخدر و روانگردان ها .
 • تنقیح قوانین حوزه مواد مخدر .
 • بررسی نگرش مرتکبان جرایم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها نسبت به میزان اثر بخشی مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر  و نحوه رسیدگی به این جرایم در محاکم قضایی.
 • پيمايش هاي رفتاري- زيستي گروه هاي پر خطر معتادان (تزريقي، تن فروش‏ها، معتادان زنداني ...)
 • طراحي نظام ثبت اطلاعات مشكلات اورژانس معتادان اورژانس بيمارستان‏هاي كشور
 • طراحي و بررسي اثربخشي مدل‏هاي درمان و حمايت‏هاي اجتماعي با الگوهاي بومي
 • طراحي مداخلات درمان و حمايت اجتماعي براي گروه‏هاي خاص معتادان شامل بي خانمان‏ها، زنان خياباني، نوجوانان، زندانيان و بررسي اثربخشي آنها
 • طراحي راهكارهاي ارتقاي بيمه براي پوشش خدمات اعتياد و بررسي تاثير حمايت بيمه‏اي در ماندگاري در درمان
 • ارزشیابی اثربخشي و کارآیی برنامه ادغام پيشگيري و درمان اعتياد در نظام مراقبت‏هاي بهداشتي اوليه و میزان به کارگیری پروتکل وزارت بهداشت در فیلد
 • راه اندازی نظام ثبت اطلاعات معتادان و درمان اعتیاد در کلیه مراکز درمان اعتیاد و  زندان‏های سطح کشور.
 • ارزشیابی برنامه درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمانی کشور و بررسی میزان به کارگیری پروتکل درمان با متادون وزارت بهداشت در مراکز درمانی.
 • بررسی کارکرد مداخلات درمانی در زندان و میزان به کارگیری پروتکل‏های درمانی و بررسي ميزان هزينه اثربخشي برنامه ارائه سرنگ
 • بررسی روش‏های نظارت مطلوب بر مراکز درمانی اعتياد
 • سنجش نیازها و طراحی بسته های آموزشی برای ارتقای نگرش،دانش و مهارت درمان گران اعتیاد
 • طراحی نظام پایش و ارزشیابی خدمات درمان اعتیاد
 • طراحی نظام جامع درمان اعتیاد (استانداردها، روش‏های درمانی، توزیع، دسترسی ها و ...)
 • تعیین قیمت تمام شده مداخلات درمانی و کاهش آسیب درکشور
 • بررسی میزان اثربخشی و هزینه- اثربخشی مداخلات پیشگیری از بیش مصرف و مرگ و میر ناشی از مواد
 • ارزشیابی عملکرد و هزینه اثربخشی مراکز کاهش آسيب به منظور بهبود نظام ثبت اطلاعات خدمات كاهش آسيب
 • ارزشیابی کارکرد گروه‏های همیاری و سایر سازمان‏های مردم نهاد و اجتماع محور در کاهش زیان
 • بررسی روش‏های تامین منابع مالی، نظام بودجه‏ریزی، تخصیص اعتبار و هزینه کرد بودجه در سازمان‏های مختلف در امر درمان و کاهش زیان در پنجسال گذشته
 • مستندسازی وضعیت مدیریت درمان و کاهش زیان و ارزشیابی ساختارهای اداری و اجرایی موجود و بررسی مشکلات نظام مدیریت درمان اعتیاد کشور
 • نوشته شده
 • توسط فاطمه ذابح جمشیدی
 • تعداد بازدید 280
 • تایید شده اقای ادهم
 • در 1397/05/13
 • ساعت 8:17