برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 25 تير 1397
کد 7189

چهار پرسش و پاسخ مربوطه درخصوص سیاست های پژوهشی درسال 97

چهار پرسش و پاسخ مربوطه درخصوص سیاست های پژوهشی درسال 97 جهت اطلاع اساتید محترم و رفع ابهامات
    به گزارش روابط عمومی دانشگاه، چهار پرسش محتمل اساتید محترم و پاسخ مربوطه درخصوص سیاست های پژوهشی دانشگاه درسال 97 جهت اطلاع و رفع ابهامات ممکن، از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه به قرار زیر تدوین و اطلاع رسانی شد.  

چهار پرسش ، و پاسخ های مربوطه،  درخصوص
سیاست های پژوهشی دانشگاه درسال 97

1- باتوجه به اعلام سیاست های پژوهشی دانشگاه در سال 97 مهم ترین تغییرات نسبت به سیاست های سال قبل شامل چه مواردی است؟

عمده ترین تغییرات مربوط به تجمیع گرنت های مستقیم پژوهشگران می باشد . در سالهای قبل چندین مورد گرنت به محققین از محل اندیس اچ، افزایش اندیس اچ، مقاله برتر و ... تعلق می گرفت و برای هریک از این موارد محققین محترم بایستی خلاصه پروپزال تهیه و پس از طی مراحل اداری نسبت به دریافت گرنت اقدام می نمودند. در سیاست های سال 97 همه این موارد تجمیع شده و مبلغ گرنت براساس عملکرد سال 95 (یا 2016) محققین محترم تخصیص می یابد. 3 مورد گرنت سال 96 نیز با اندک تغییر در سال جاری ادامه خواهد یافت که شامل گرنت برگزیدگان جشنواره رازی، پایاننامه مشترک با دانشکاه های خارج از کشور، پسا دکتری های مشترک و طرح های تحقیقاتی مشترک می باشند، امید است با چابک سازی روندهای اصلی حمایت از محققین، ارتقاء کمی و کیفی برون دادهای پژوهشی دانشگاه را شاهد باشیم.  
 
2- سیاست های جدید درخصوص طرح ها و طرح پایاننامه های دانشجویان چه تغییراتی نسبت به سال گذشته داشته است؟

عمده ترین تغییر مربوط به انتقال کامل پروسه قبول طرح، داوری، پرداخت مالی و نظارت براجرای طرح یا طرح پایاننامه از ستاد معاونت به دانشکده ها یا مراکز تحقیقاتی و ارتباط دادن اعتبارات هزینه شده توسط دانشکده یا مرکز تحقیقاتی به برون دادهای مربوط براساس مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در سال های قبل بوده است. متاسفانه در مواردی بحث داوری های علمی و مالی طرح به طور جدی انجام نگرفته و برای پایاننامه های مصوب همیشه سقف اعتبار مصوب لحاظ شده است و هرطرح پایاننامه با تکمیل مقالات مورد انتظار در آئین نامه های آموزشی از پروژه خود دفاع نموده و اساتید راهنما نیز اغلب رغبتی به تسویه حساب طرح پایاننامه ها نداشته اند بدین ترتیب در برخی موارد به ازای 180 میلیون ریال هزینه بجای 3 مقاله سطح یک، فقط  دو مقاله سطح یک بعنوان برون داد به دانشگاه برمی گشت. انشاءاله از امسال برای هرمحقق حساب جداگانه ای برای بررسی دینامیک تعادل درون داد- برون داد تنظیم و اعتبارات پژوهشی بیشتر به محققینی تخصیص داده خواهد شد که برون دادهای بیشتری داشته اند. تغییراساسی که درخصوص طرح پایاننامه داده شده جدا کردن پروسه تسویه حساب مالی با دانشجو و انجام تسویه حساب با استاد راهنمای اول پایاننامه می باشد، متاسفانه در موارد اندکی شاهد بودیم که داشجوی کارشناسی ارشد هزینه دریافت شده برای پایاننامه را شخصا" عودت می داده تا بتواند دفاع کند و این مورد برای دانشگاه قابل قبول نمی باشد و اساتید راهنما وقتی پایاننامه ای را تقبل می کنند بایستی تعهدات مالی مربوطه و تسویه حساب تعهدات مالی و تامین امتیازات پژوهشی را نیز عهده دار شود و اگر پایاننامه ای منتج به مقاله نخواهد شد نیز، نبایستی استاد راهنما درخواست اعتبار پژوهشی برای آن بنماید.

3- دلائل اصلی تغییرات فوق الذکر در سیاست های پژوهشی چه بوده اند؟

عمده ترین دلیل ضعف و کارآمدی اندک در مدیریت علمی و مالی طرح های تحقیقاتی و طرح پایاننامه ها بود که ما را به طرف تغییر در راستای مدیریت این موارد توسط محققین و شورای پژوهشی دانشکده ها یا مراکز نمود. درخصوص گرنت های مستقیم طرف حساب اصلی دانشگاه شخص محققین فعال دانشگاه بوده و تنها خواسته دانشگاه از محققین ، ادامه فعالیت ها در لاین تحقیقاتی مصوب هرمحقق، هزینه کرد قسمتی از گرنت ها در هدایت پایاننامه ها و توجه به ارتقاء کیفی و کمی برون دادهای پژوهشی خواهد بود در خصوص اعتبارات هزینه شده توسط دانشکده ها و مراکز ، نیز این واحدها درمقابل شورای پژوهشی دانشگاه پاسخگو خواهند بود.

4- آیا تغییراتی در موارد اجرائی جشنواره پژوهشی دانشگاه انجام شده است؟

تغییرات از روند ثبت نام داوطلبین در قالب درخواست شرکت و بررسی تمامی مستندات کاغذی و امتیازگذاری در سطح دانشکده، دانشگاه و نهایتا" شورای پژوهشی به روند انتخاب براساس مستندات بارگذاری شده در سیستم پژوهان و امتیاز گذاری فعالیت ها براساس شاخص های مهم و سهل الحصول و توسط سیستم پردازش سامانه رایانه ای انجام خواهد شد و انشاءاله بخش مهمی از زمان کارشناسان و مدیران محترم پژوهشی که هرسال صرف انتخاب برگزیدگان می شد صرفه جوئی خواهد شد ریز این شاخص ها و روند اجرائی اخیرا" طی نامه ای به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ابلاغ شده است.
 
 
  • نوشته شده
  • توسط فاطمه ذابح جمشیدی
  • تعداد بازدید 77
  • تایید شده اقای ادهم
  • در 1397/04/26
  • ساعت 11:39