برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 3 تير 1397
کد 7021

شبکه جامع و همگانی سلامت شهرستان اسکو خبر داد

تشکیل جلسه کمیته راهبردی جوامع ایمن استان آذربایجان شرقی باحضور مسئولین شبکه جهانی حمایت از جوامع ایمن از کشور سوئد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر شومبری ، رئیس مرکزارزیابان شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن و دکتر محمدی، مشاورارشدرئیس شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن از کشور سوئد ازمرکز منطقه ای شبکه جهانی حمایت ازجوامع ایمن ایران ومرکزتحقیقات ترافیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ایران ...

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به نقل از مسئولین شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو، کمیته راهبردی پروژه های جوامع ایمن و مروج سلامت استان با حضور دکتر شومبری رییس مرکز ارزیابی شبکه جهانی جوامع ایمن از کشور سوئد و دکتر رضا محمدی مشاورارشدرئیس شبکه جهانی جوامع ایمن واستاد دانشگاه کارولینیسکای سوئد ، دکترشهرتی فر،معاون امنیتی سیاسی استانداری آذربایجان شرقی،سرهنگ میکائیلی،رئیس پلیس راهوراستان، دکتر درستی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز،دکترتبریزی، رئیس مرکزتحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دکترصادقی ، رئیس مرکزمنطقه ای شبکه جهانی جوامع ایمن درایران ، دکتر محمدزاده فرماندار شهرستان اسکو ، دکترهاشمی اقدم ،سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو، مهندس نظامی ، شهردارسهند وجمعی ازمسئولین استانی ومسئولین جوامع ایمن شهرهای جلفاوتبریزدرمحل سالن جلسات معاونت سیاسی امنیتی استانداری برگزارگردید. در ابتدای این جلسه دکتر صادقی ، ضمن ارائه گزارشی ازوضعیت جوامع ایمن درکشور، خاطر نشان شدند جامعه ایمن تبریزوجلفا پروژه های خودراتازه شروع کرده اندوانتظارمی رودضمن الگوبرداری ازپروژه های جامعه ایمن ومروج سلامت سهند،اقدامات لازم راجهت ارتقای ایمنی وسلامتی عملی نمایند..درادامه دکترمحمدزاده ، گزارش مشروح وتصویری ازتحقق شاخصهای هفتگانه جوامع ایمن وفعالیتهای انجام شده درکمیته های تخصصی وفعالیتهای نهادهای غیردولتی ارائه نمودند.گزارش بعدی جلسه را مسئولین جوامع ایمن منطقه 2 شهرداری تبریز ومنطقه آزادارس (جلفا) ارائه کرده ودرادامه دکترشومبری ضمن ابراز رضایت ازاقدامات صورت گرفته درپروژه جامعه ایمن سهند وضرورت هماهنگی بیشتربین بخشی درخصوص اقدامات انجام شده در جوامع ایمن تبریزوجلفا ، خاطر نشان شدندبااجرای این پروژه ها درسطوح مختلف میتوان ایمنی شهرها ، روستاها ومناطق مختلف را به صورت مطلوبی افزایش داد. درپایان ، دکترشهرتی فر، ضمن جمع بندی مطالب بیان شده درجلسه ، ابرازامیدواری کردند با توجیه فرمانداران ومسئولین استانی وشهرستانی ، شاهد شروع پروژه جامعه ایمن در کل شهرستانهای استان باشیم. درادامه دکترشومبری ودکترمحمدی باهمراهی دکترتبریزی ، دکترهاشمی اقدم ومهندس نظامی ازمرکزمنطقه ای جوامع ایمن ایران که در تبریز مسقرمی باشدومرکزتحقیقات ترافیک دانشگاه علوم پزشکی تبریزبازدید کردند . دراین بازدیددکترصادقی ، رئیس مرکزمنطقه ای جوامع ایران ومرکزتحقیقات ترافیک ضمن ابرازخشنودی ازبازدیدمسئولین شبکه جهانی جوامع ایمن ازاین مرکز ، پروژه جامعه ایمن سهند رایک پروژه موفق درسطح کشورعنوان کرده وخاطرنشان شدند باحمایتهای همه جانبه این مرکزاز جوامع ایمن استان وکشورشاهدافزایش سطح ایمنی بخصوص درزمینه ترافیک ورانندگی باشیم. درادامه کارشناسان ومسئولین مرکز،گزارشهایی درخصوص اقدامات وفعالیتهای این مرکزارائه نمودند.

  • نوشته شده
  • توسط محمدرضا راثی
  • تعداد بازدید 314
  • تایید شده اقای ادهم
  • در 1397/04/03
  • ساعت 10:16