برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
کد 6846

اولین مجمع سلامت شهرستان های استان آذربایجان شرقی درشهرستان اسکو

سلامت مردم از ازاولویتهای اول نظام درسطح کلان می باشد و اجتماعی کردن سلامت مهمترین هدف وزارت بهداشت
به گزارش روابط عمومی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ، اولین مجمع سلامت شهرستان های استان آذربایجان شرقی درشهرستان اسکودرمحل سالن اجتماعات شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکوبرگزارگردید.
دراین جلسه دکترطاهراقدم ،قائم مقام ومعاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریزوهیئت همراه ،دکترمحمدزاده ،فرماندارشهرستان اسکو،دکترهاشمی اقدم،سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکووجمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی ازشهرهای اسکو،ایلخچی وسهند ونمایندگان گروههای مردم نهاد حضورداشتند.
درابتدای این مجمع ،دکترهاشمی اقدم،بعنوان دبیرمجمع گزارشی ازاقدامات انجام گرفته درچندسال اخیرحوزه سلامت ،بخصوص بعدازطرح تحول نظام سلامت درشهرستان اسکوبیان نموده وتوضیحاتی درخصوص پروژه های درحال اجرا درشهرستان ازجمله پروژه پیشگام سلامت روانی،اجتماعی (طرح سراج) ،پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند ارائه کردند.
دکترهاشمی اقدم چشم اندازی ازحوزه سلامت شهرستان (بهداشتی ودرمانی)،با ارائه نمودارهاوآمارهای مختلف قبل وبعد طرح تحول سلامت نشان داده وخاطرنشان شددرچندساله اخیرشاهد پیشرفتهای چشمگیردرارائه مطلوب وگسترده درحوزه سلامت با همکاریهای بین بخشی وبرون سازمانی بخصوص با کمک خودمردم وگروههای مردم نهاد بوده ایم وسعی دراعتلای سلامتی درسطح جامعه یکی ازاهدافی است که نظام سلامت کشوربه دنبال آن می باشد .
درادامه دکترطاهراقدم ،قائم مقام ومعاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،ضمن تشکرازفرماندارشهرستان وسرپرست شبکه اسکو بدلیل برگزاری اولین مجمع شهرستانی استان آذربایجان شرقی دراسکو،ازاهمیت برگزاری مجمع سلامت درکشوراشاره وخاطرنشان شد آسیب های اجتماعی بقدری حائزاهمیت می باشند که رهبرمعظم انقلاب به طورجد و مستمر پیگیراقدامات انجام گرفته دراین خصوص می باشند ،ایشان درادامه ضمن یادرآوری اقدامات انجام گرفته درحوزه سلامت درسطح استان واینکه سلامت مردم یکی ازاولویتهای نظام درسطح کلان می باشد افزود: اجتماعی کردن سلامت مهمترین هدف وزارت بهداشت است و ما هر قدر به مردمی که درطول هشت ساله دفاع مقدس ازجان ومال خوددرراه حفظ نظام وانقلاب کوشیدند وفرزندان خودرادرراه اعتلای میهنشان تقدیم کردند خدمت نمائیم بازهم کم گذاشته ایم .
درادامه مجمع دکترمحمدزاده، فرماندارشهرستان اسکو ، ضمن تشکرازحاضرین درمجمع وبه عنوان رئیس مجمع سلامت شهرستان ،گزارشی ازاقدامات انجام گرفته شده درعرصه سلامت شهرستان ارائه ویادآورشدند درحوزه سلامت خیرین سلامت می توانند بیشترین کمک را انجام داده ودراین بخش اقدامات ارزشمندی نیزدرسطح شهرستان انجام گرفته است .ایشان درادامه ضمن تاکید برضرورت توجه به سلامتی مردم در تمامی حوزه ها یادآورشددر شهرستان پروژه هایی درحوزه سلامت باهمکاریهای بین بخشی بخصوص ادارات و سمن ها انجام می گیرد.درپایان  بیانه ی پایانی مجمع سلامت شهرستان اسکو قرائت گردید .


 
  • نوشته شده
  • توسط اقای جهان مهر
  • تعداد بازدید 196
  • تایید شده صادق صادقی فر
  • در 1397/02/30
  • ساعت 11:10