برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397
کد 6809

کارگاه دو روزه فوریتهای بهداشت محیط

کارگاه دو روزه فوریتهای بهداشت محیط با حضور کارشناسان استانی و مسئولین بهداشت محیط شهرستانها در تبریز برگزار گردید.

کارگاه فوریتهای بهداشت محیط با هدف پاسخگویی به نیازهای بهداشت محیط جامعه، و انجام بموقع اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و نیز بهبود برنامه های جاری فوریتهای بهداشت محیط، در قالب بحث های تئوری و عملیاتی برگزار شد .
کارگاه دو روزه فوریتهای بهداشت محیط با حضور کارشناسان استانی و مسئولین بهداشت محیط شهرستانها در تبریز برگزار گردید.
کارگاه فوریتهای بهداشت محیط با هدف پاسخگویی به نیازهای بهداشت محیط جامعه، و انجام بموقع اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و نیز بهبود برنامه های جاری فوریتهای بهداشت محیط، در قالب بحث های تئوری و عملیاتی برگزار شد .
 به گزارش روابط عمومی بهداشت استان، رسیدگی به شکایات مردمی در قالب سامانه ارتباطات مردمی کشوری  (بهداشت ۱۹۰)، کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا ، نظارت بر اسکان اضطراری آسیب دیدگان، مدیریت پسماندها در شرایط اضطراری، کاربرد سموم و گندزداها، استفاده از دستگاههای سمپاش و کنترل ناقلین بیماریها جزو برنامه های این دوره بود که توسط کارشناسان استانی برای شرکت کنندگان تبیین گردید.تمرین برپایی عملی چادر اسکان،  راه اندازی و استفاده از دستگاه مه پاش در شرایط اضطراری توسط شرکت کنندگان از برنامه های قابل توجه در روز نخست برنامه بود.
گفتنی است در روز دوم کارگاه که در مرکز NPMC  برگزار شد تعداد سه سناریوی فرضی با موضوعات  کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا، زلزله و سیل طرح گردید و شرکت کنندگان درقالب ۶ گروه بصورت دور میزی تمرین نموده و نماینده گروهها گزارش اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطراری را بر پایه استانداردهای بیان شده در کتاب EOP وزارتخانه ارائه نمودند . در پایان کارگاه ، ارزیابی از گزارشات گروههای ۶ گانه توسط کارشناسان استانی انجام گرفت.
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1397/02/24
  • ساعت 8:20