برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 23 اسفند 1396
کد 6492

نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

جلسه نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  با حضور کارشناسان مسئول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت و درمان شهرستانها در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان  برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، دکتر کارآموز  قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به اهمیت اجرای فرآیندهای گروه سلامت روان در سطح استان و تقویت ساختار فنی و تخصصی گروه در سطح ارائه خدمات در مراکز سلامت اشاره نموده و مدیریت موثر برنامه توسط گروه در سطح استان را مورد تاکید قرار داده و از بابت این موارد و توسعه خدمات سلامت روان تقدیر و تشکر نمودند
وهاب اصل رحیمی مدیر گروه کارشناسان سلامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان نیز ضمن تبیین اهداف جلسه، وضعیت و شاخصهای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در شبکه های بهداشت و درمان تابعه استان تا آخر بهمن 96 و اولویت های  وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان کشور در سال 97 را تبیین نمودند.
اصل رحیمی مدیرگروه سلامت روان استان در این جلسه با بیان اینکه هدف گروه ارتقای کمی و کیفی تمام فرایندها و برنامه های ابلاغی در سطح ملی و استانی است، پیشگیری از خودکشی، توسعه و ارتقای برنامه کاهش آسیب، ارتقای برنامه تشخیص، مراقبت و درمان اختلالات روانپزشکی و انگ زدایی از اختلالات روانی و آسیب های روانی اجتماعی و درمان اعتیاد را ازجمله اولویت های مهم و اساسی وزارت بهداشت در سال 1397 برشمرد. ایشان همچنین استاندارد سازی خدمات و برنامه های در حال اجرای این گروه در سطح شبکه های بهداشت و درمان و مراکز سلامت را نیز مورد تاکید قرار داد.
در این جلسه، همتی (کارشناس سلامت روان) و مهینی (کارشناس سلامت اجتماعی) برنامه ها و فرایندهای مربوطه و شاخص های برنامه را با در نظر گرفتن استاندارد های مورد انتظار وزارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
گفتنی است در این نشست، جراحی مسئول واحد سلامت روان شهرستان اسکو و ابراهیم زاده (مسئول واحد سلامت روان شهرستان خداآفرین) گزارش عملکرد شهرستان در طول سال 96  را ارائه داده و از کارشناس مسئول شهرستانهایی که مطابق پایش و ارزشیابی بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند با اهداء لوح تقدیر و هدیه تقدیر و قدردانی به عمل آمد.  
مصوبات این نشست؛
 • تاکید بر جدیت شهرستانها برای پیگیری شاخص های مورد انتظار ملی در تمام برنامه های ابلاغی
 • تمرکز جدی بر برنامه پیشگیری از خودکشی-کاهش آسیب اعتیاد- غربالگری و مراقبت بیماران
 • تداوم و تقویت آموزش و توانمند سازی مراقبین سلامت، پزشکان خانواده و روانشناسان
 • فعال سازی سفیران سلامت در حوزه خودمراقبتی در زمینه سلامت روانی اجتماعی واعتیاد
 • توجه به ارتقای سطح سواد سلامت روان جمعیت تحت پوشش از طریق فعال نمودن آموزش های همگانی
 • توجه به نقش کلیدی مدارس و مشاوران مدارس در توسعه آموزش های همگانی و توسعه آموزش های  مشاوران و مدیران مدارس در زمینه سلامت روان  و برنامه خود مراقبتی
 • استخراج  شاخص های برنامه های سلامت  روانی اجتماعی واعتیاد در پایان هر ماه از سامانه سیب استخراج و تحلیل آنها  مطابق دستورالعمل وزارت  به تفکیک در سطح مراکز و خانه های بهداشت برنامه ریزی  در جهت ارتقای آنها
 • پایش واحدهای تابعه طبق آخرین چک لیست و پسخوراند و پیگیری نتایج اقدامات مورد انتظار
 • تشکیل مستمر کمیته های سیاست گذاری برنامه های سلامت روانی اجتماعی واعتیاد مطابق دستورالعمل
 • تحلیل نتایج پایش خانه های بهداشت و برنامه  ریزی جهت ارتقای آنها  با اولویت واحدهای با امتیاز پایین تر از 70
 • تکمیل فصلی اکسل فعالیت های سلامت روان و امتیاز بندی خدمات سلامت روان مطابق آن
 • تایید شده فاطمه دایی
 • در 1396/12/24
 • ساعت 8:8