برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396
کد 6281

برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی اسفند ماه 96 توسط مرکز RDCC

...

کارگاه طراحی پرایمر

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر کاظمی

زمان برگزاری: 22 اسفند ماه 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.


 

کارگاه بیو انفورماتیک

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقای دکتر کاظمی

زمان برگزاری:    16 و17 اسفند

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 


 

کار گاه تجزیه وتحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقای دکتر محمد اصغری جعفر آبادی

زمان برگزاری: 9 اسفندماه 96

ساعت برگزاری: 8 الی 13

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه نقد و داوری مقالات

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر لیلا نیک نیاز

زمان برگزاری:  12 اسفند ماه 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17  

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه روش تحقیق

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر لیلا و زینب نیک نیاز

زمان برگزاری: 5 و 14 اسفند ماه 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه مقاله نویسی

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر لیلا و زینب نیک نیاز

زمان برگزاری:    8 و 15 اسفند 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

  • نوشته شده
  • توسط فریده نصیری
  • تعداد بازدید 243
  • تایید شده صادق صادقی فر
  • در 1396/11/20
  • ساعت 10:16