برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1396
کد 6179

پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند

جلسه ارزیابی پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند درشهرداری سهند باحضور مسئولین استانی وشهرستان اسکو برگزارگردید
   به گزارش روابط عمومی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو ، جلسه ارزیابی پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند باحضور دکترصومی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز، دکترمحمدزاده ، فرماندارشهرستان اسکو ، دکترتبریزی ، رئیس دانشکده مرکزتحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی ودکترصادقی ، رئیس مرکزبین المللی حمایت ازجوامع ایمن وجمعی ازمسئولین شهرستانی برگزارگردید . درابتدای این جلسه دکترمحمدزاده ، ناظر عالی پروژه ، ضمن خوش آمدگویی به حضار ، گزارشی ازاقدامات فرمانداری وکمیته های پنجگانه ی پروژه درسطح شهرسهند ارائه وخاطر نشان شدند ، فرمانداری شهرستان اسکواقدامات لازم راجهت  هرچه بهتراجراشدن این پروژه درسهند انجام داده وادامه خواهد داد. درادامه دکترهاشمی اقدم ، سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو، مهندس جودت ، شهردارسهند ، سرگرد نعمتی ، فرمانده انتظامی شهرستان ، مهندس نجابت ، رئیس آموزش وپرورش شهرستان ونماینده بهزیستی شهرستان ، بعنوان روسای کمیته های پنجگانه پروژه ، گزارشی از اقدامات خود درراستای پروژه به حضار ارائه نموده وپیشنهاداتی دراین زمینه ارائه کردند. درادامه جلسه دکترصومی ، باتشکرازتمامی اعضای اجرایی این پروژه بخصوص فرماندارشهرستان ، برضرورت اطلاع رسانی این پروژه دربین اقشارمختلف مردم درشهرسهند وکارکنان ادارات اشاره ویادآورشدند اجرای پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت درسهند باید بصورت پروژه ای فراگیر و باکمک گروههای مردم نهاد (سمن ها ) انجام گرفته ودرجهت ارتقای ایمنی وسلامت این شهر گامهای اساسی تری ، با اجرای این پروژه ، برداشته شود. درپایان دکترتبریزی ودکترصادقی ضمن تشکراز اقدامات انجام گرفته شده دراین پروژه ، ارزیابیهای خود را درزمینه ی پروژه بیان نموده وخاطرنشان شدند پروژه جامعه ایمن ومروج سلامت سهند ادغامی از دو طرح مجزاازهم بوده وبرای اولین باردرسطح ایران ودنیا ، درسهند اجرا میشود که به زودی نیزمورد ارزیابی نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و مرکز بین المللی حمایت ازجوامع ایمن قرارخواهد گرفت .
  • نوشته شده
  • توسط محمدرضا راثی
  • تعداد بازدید 661
  • تایید شده داود موسوی
  • در 1396/11/10
  • ساعت 9:8