برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 18 دي 1396
کد 6017

برگزاری نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

نشست فصلی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد با حضور کارشناسان مسئول شهرستانهای تابعه و کارشناسان مرکز بهداشت استان در محل دفتر ریاست مرکز  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان وهاب اصل رحیمی رئیس گروه کارشناسان سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  مرکز بهداشت استان ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و تبیین اهداف جلسه، وضعیت  شاخصهای برنامه های روان درشبکه های بهداشت و درمان شهرستانها را درسال 95 و 9 ماهه سال96 بصورت مقایسه ای تحلیل نمودند
در این نشست همتی، کارشناس سلامت روان و مهینی، کارشناس سلامت اجتماعی مرکز بهداشت استان برنامه ها و فرایندهای مربوطه و چک لیست های برنامه  ها را مرور و با در نظر گرفتن استاندارد های مورد انتظار وزارتی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
گفتنی است در  این نشست مقرر گردید:
  • برنامه پیشگیری از خودکشی مطابق دستورالعمل کشوری با جدیت بیشتر مورد پیگیری قرار گیرد.
  • نسبت به آموزش موثر و توانمند سازی مراقبین سلامت، پزشکان خانواده و روانشناسان مراکز سلامت برنامه ریزی و اقدام گردد.  
  • شاخص های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد به تفکیک مراکز و خانه های بهداشت بر اساس سامانه سیب استخراج و مورد تحلیل  و بر  اساس نتایج حاصل نسبت به ارتقای آنها اقدام گردد.
  • پایش موثر (توام با پسخوارند و انجام مداخلات مورد نیاز) کارشناسان سلامت روان در راستای ارتقای فعالیت های مورد انتظار به صورت مورد پیگیری قرارگیرد.
  • نسبت به احصای شاخص های برنامه عملیاتی و توافقنامه شهرستان با استان پیگیری و اقدام جدی معمول گردد.
بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه های شهرستان و جلب همکاری مدیریت شبکه در جهت بهبود روند جاری برنامه ها مورد تاکید قرار گرفت.
 
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1396/10/19
  • ساعت 8:32