برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 5 دي 1396
کد 5921

در مرکز بهداشت استان صورت گرفت؛

دومین جلسه نشست فصلی گروه بیماری های غیرواگیر در سال 1396  با حضور کارشناسان مسئول و کارشناسان گروه غیرواگیر شهرستانها و مرکز بهداشت استان در محل سالن شماره 2 مرکز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان دکتر شعربافی رئیس گروه کارشناسان بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و تبیین اهداف جلسه، وضعیت کیفی دستیابی و مقایسه ای  شاخص های ادغام بیماری های غیرواگیر در نظام شبکه و دستورالعمل علمی تکمیل چک لیست های  پایش بهورز، مراقب سلامت و پزشک  را ارائه نمودند.
گفتنی است در این نشست کارشناسان بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان به ترتیب ذیل، برنامه ها و فرایندهای مربوطه را ارائه نموده و در نهایت به سوالات کارشناسان شهرستان ها پاسخ داده شد.
دکتریگانه  در مورد سرطان کولورکتال و فرم جمع بندی کمی و کیفی تعداد تست فیت های مربوط به بررسی این سرطان و مسیر های دستیابی به شاخص های مربوط به غربالگری  سرطان های ادغام شده در نظام شبکه (سرطان کولورکتال، پستان و سرویکس) و عبدالهی در مورد موضوع ماده 37  قانون  برنامه پنجم توسعه  تحت عنوان منع تبلیغات محصولات غذایی آسیب رسان به سلامت و قوانین مرتبط با آن و شرح وظایف شهرستان ها در فعالسازی کمیته مربوطه، گزارشی از اقدامات دبیرخانه ماده 37 در مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت و اقداماتی که تحت عنوان کمپین اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و نحوه تکمیل گزینه های فرم استاندارد ثبت موارد سرطانی در مراکز بهداشتی درمانی شهری- روستای و مراکر آموزشی درمانی کلیه بیمارستان های استان و پاشا در مورد مسیرهای دستیابی به شاخص های خطرسنجی، گزارش وضعیت موجود اجرای برنامه خطرسنجی در شهرستان ها و مراقبت فشار خون و دکترطالبی در مورد مراقبت و ثبت موارد فنیل کتونوری(PKU) و کم کاری مادرزادی تیروئیدی(هیپوتیروئیدی)و هایپرلیپیدمی)  و دکترسلطانی در مورد برنامه ارزیابی فعالیت بدنی و تعیین وضعیت جمعیت تحت پوشش از نظر تحرک بدنی  و وضعیت شاخص های موجود در برنامه دیابت، مطالبی را ارائه نمودند .
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1396/10/06
  • ساعت 10:8