برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 21 آذر 1396
کد 5801

آگهی استعلام بها واگذاري خدمات درمانگاهی مرکز بصورت واگذاری حجمی

مركز آموزشي درماني چشم نیکوکاری تبريز در نظر دارد خدمات درمانگاهی خود را از طريق برگزاري استعلام بها در قالب واگذاری حجم خدمات درمانگاهی در طول هر ماه، 22 مورد خدمات و امورات آنالیزی پیوستی 10 درمانگاه بصورت پزشک – ساعت را با رعایت شرایط اختصاصی و عمومی به بخش غير دولتي واگذار نمايد.
آگهی استعلام بها واگذاري خدمات درمانگاهی مرکز بصورت واگذاری حجمی:

مركز آموزشي درماني چشم نیکوکاری تبريز در نظر دارد خدمات درمانگاهی خود را برای مدت یکسال از طريق برگزاري استعلام بها در قالب واگذاری حجم خدمات درمانگاهی در طول هر ماه، 22 مورد خدمات و امورات آنالیزی پیوستی 10 درمانگاه بصورت پزشک – ساعت را با رعایت شرایط اختصاصی و عمومی به بخش غير دولتي واگذار نمايد. لذا از افراد حقوقي و شرکت های صلاحیت دار و واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ 96/9/21 لغايت 96/9/29 جهت دريافت اسناد، مدارک و شرایط مناقصه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد از ظهر به آدرس: تبريز، خیابان عباسی، روبروی کلانتری 12، مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری، ساختمان بستری، طبقه همکف دبیرخانه مراجعه نمايند.
عودت مدارك به واحد مناقصه گذار به همان آدرس واحد دبیرخانه مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری ؛ در همان تاريخ مندرج فوق تا ساعت 14 مورخه 96/9/29 مي باشد.
در ضمن زمان جلسة گشايش مناقصه در ساعت 10 روز پنجشنبه مورخه 96/9/30 در محل دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری خواهد بود كه حضور نماينده قانوني شركت كنندگان در اين جلسه با اطلاع و در اختیار داشتن معرفی نامه، آزاد است. خاطر نشان ميگردد پرداخت هزينه درج آگهي در روزنامه در یک مرحله و هزينه كارشناسي مربوطه ( در صورت انجام كارشناسي و اعلام هزينه ) بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. بدیهی است هرگونه اعلام انصراف و پس گرفتن پیشنهاد قیمت بایستی در تاریخ، ساعت و مکان مقرر فوق صورت گیرد و الا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. 
 شرکت کننده بایستی مبلغ 120/000/000ریال (صد و بیست میلیون ریال) بعنوان تضمين شركت در مناقصه بوسيله شركت كنندگان در مناقصه به حساب شماره 0102056435002 با شناسه پرداخت 310111891 نزد بانك صادرات شعبه شهید بهشتی (قابل واريز در كليه شعب بانك صادرات ) به نام دانشگاه علوم پزشكي تبريز واريز و فيش آنرا به همراه ساير مدارك را در پاکت سربسته و ممهور به دبيرخانه مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی نیکوکاری تبریز به آدرس تبریز خیابان عباسی روبروی کلانتری 12 ، تحويل و جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره  36590801 واحد امور قراردادها و امور حقوقي مرکز آموزشی درمانی چشم نیکوکاری تبريز تماس حاصل نمايند.
کد اقتصادی دانشگاه   411373895154          کد پستی دانشگاه  5165665931          شناسه ملی دانشگاه 14004858574 ))

مدیریت مرکز
  • نوشته شده
  • توسط رحیم نورآئین
  • تعداد بازدید 513
  • تایید شده فاطمه دایی
  • در 1396/09/21
  • ساعت 8:27