برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 11 آذر 1396
کد 5715

برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC )طی آذر ماه 96

...

کارگاه روش تحقیق

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر مرتضی قوجازاده

زمان برگزاری: دوشنبه و پنج شنبه مورخه 20 و 23 آذرماه 96

ساعت برگزاری: 8:15 الی 14

مکان برگزاری:سالن کنفرانس مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی - جنب کلاس 6

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه متاآنالیز

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر مرتضی قوجازاده

زمان برگزاری:  دوشنبه مورخه 27 آذرماه 96

ساعت برگزاری: 8:15 الی 14

مکان برگزاری:سالن کنفرانس مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی - جنب کلاس 6

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه پژوهش های کیفی

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر صابر اعظمی

زمان برگزاری: 25 و 26 آذر ماه 96

ساعت برگزاری: 8:15 الی 14

مکان برگزاری:متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر عبدالحسن کاظمی

زمان برگزاری:  سه شنبه مورخه 28 آذرماه 96

ساعت برگزاری: 8:15 الی 14

مکان برگزاری:متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه علم سنجی

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر عبدالحسن کاظمی

زمان برگزاری:  پنجشنبه مورخه 30 آذرماه 96

ساعت برگزاری: 8:15 الی 14

مکان برگزاری:سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی واقع در طیقه همکف - جنب آسانسور

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

  • نوشته شده
  • توسط فریده نصیری
  • تعداد بازدید 222
  • تایید شده رضا محمدی نسب
  • در 1396/09/12
  • ساعت 10:17