برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 4 آذر 1396
کد 5668

برگزاری کارگاه های ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی طی آذرماه 96 توسط مرکز RDCC :

...
توجه: خواهشا فقط یکبار مشخصات خود را ثبت کنید. در صورت بروز خطا در پرداخت هزینه کارگاه با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.
33373741

کارگاه آشنایی با نرم افزار EndNote

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر عبدالحسن کاظمی

زمان برگزاری: سه شنبه  مورخه  14 آذر ماه 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه مقاله نویسی

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر نیک نیاز

زمان برگزاری:     9 و 16 آذر ماه 96 (بصورت دو روز پیوسته)

ساعت برگزاری: 12 الی 16

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه مرور سیستماتیک

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)

زمان برگزاری:   13 و 18 و 25 آذر ماه 96 (بصورت سه روز پیوسته)

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 180000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه بیوانفورماتیک

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر عبدالحسن کاظمی

زمان برگزاری: دوشنبه  مورخه  20 آذر ماه 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه طراحی پرایمر

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر عبدالحسن کاظمی

زمان برگزاری: سه شنبه  مورخه  28 آذر ماه 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر عبدالحسن کاظمی

زمان برگزاری: چهار شنبه  مورخه  29 آذر ماه 96

ساعت برگزاری: 13 الی 17

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه روش تحقیق

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر نیک نیاز

زمان برگزاری:   23 و 30 آذر ماه 96

ساعت برگزاری: 12 الی 16

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه متاآنالیز

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : ----

زمان برگزاری:   بزودی اعلام خواهد شد.

ساعت برگزاری: --- الی ---

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.
 

کارگاه تعیین حجم نمونه

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : ----

زمان برگزاری:   بزودی اعلام خواهد شد.

ساعت برگزاری: --- الی ---

مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 120000ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

  • نوشته شده
  • توسط فریده نصیری
  • تعداد بازدید 184
  • تایید شده رضا محمدی نسب
  • در 1396/09/05
  • ساعت 14:3