برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 10 آبان 1396
کد 5499

اعلام شرایط و ضوابط انتخاب چهره های قرآنی

شرایط و ضوابط انتخاب چهره های قرآنی دانشگاه جهت تکریم و معرفی به مرکز فعالیت های قرآنی وزارت بهداشت اعلام شد

از عزیزانی که دارای شرایط مندرج در آیین نامه هستند درخواست می شود مدارک خود را به اداره توسعه فعالیت های قرآنی دانشگاه تحویل دهند .
بخش فنی و ضوابط انتخاب چهره‌هاي قرآني :

شرایط چهره‌های قرآنی حوزه سلامت:
الف-شرایط عمومی:
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4- دارا بودن حسن شهرت و مقبولیت اجتماعی.
5- عدم دارا بودن پیشینه قضایی و ...
6- دارا بودن تحصیلات مرتبط با نظام سلامت و یا اشتغال در نظام سلامت.
تبصره1: افرادی که تحصیلات مرتبط با عرصه سلامت دارند در صورتی عضو نظام سلامت محسوب می شوند که حداقل 5 سال در این نظام ارائه خدمت کرده باشند.
تبصره 2: افرادی که تحصیلات آنان ارتباطی با نظام سلامت ندارند در صورتی می توانند عضو نظام سلامت محسوب شوند که حداقل 5 سال در این نظام در بخش های مختلف ارائه خدمت نموده باشند.

شرایط اختصاصی جهت انتخاب اساتید قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی :
1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.
2- حداقل سن 40  سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.
3- کسب رتبه های اول تا پنجم مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه و یا کسب رتبه اول مسابقات کشوری مربوط به سایر دستگاه‌ها در رشته‌های قرآنی شامل حفظ، قرائت (ترتیل / تحقیق)، مفاهیم، تفسیر، ابتهال، همخوانی، تواشیح، دعاخوانی و اذان.
4- سابقه انجام فعالیتهای قرآنی حداقل به مدت 5 سال.
5- داوری در مسابقات استانی و یا ملی حداقل به مدت 5 سال.
6- تدریس در دوره های مختلف آموزش های عمومی قرآنی حداقل به مدت 20 سال.
7- تدریس در دوره های مختلف آموزشهای تخصصی قرآنی حداقل به مدت 10 سال.
8- تالیف و یا ترجمه کتب، جزوات و یا مقالات در حوزه های مختلف قرآن کریم.
تبصره 1 : احراز 5 شرط از شروط فوق الذکر برای انتخاب چهره قرآنی کافی است؛ لکن در شرایط یکسان، اولویت با افرادی است که تمامی شروط را داشته باشند.
تبصره 2 : در شرایطی که تمامی افراد معرفی شده، تمامی شروط فوق الذکر را داشته باشند، اولویت با افرادی است که علاوه بر شرایط فوق الذکر، یک یا چند شرط از شرایط زیر را نیز داشته باشند :
1- صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و یا سردبیری یکی از نشریات و یا خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری قرآنی.
2- دارا بودن رتبه های ملی در عرصه های ادبی، هنری، فناوری و ... مرتبط با علوم قرآنی.
3- دارا بودن رتبه های ملی و یا بین المللی در یکی از رشته های ادبی، هنری، فناوری، ورزشی و ... .
4- تالیف و ترجمه کتب علمی در حوزه سلامت.
5- تالیف و چاپ مقالات علمی در نشریات معتبر علمی در حوزه سلامت.
6- دارا بودن سابقه مدیریتی در یکی از عرصه های نظام سلامت.
7- ارائه خدمت در اردوهای جهادی نظام سلامت.
8- ارائه خدمت در عرصه سلامت با رویکردهای دینی و رفتار قرآنی.
9- دارا بودن بردهای تخصصی بین المللی.
10- دارا بودن ایثارگری (آزادگان، جانبازان و همسران جانبازان).

شرايط اختصاصی جهت انتخاب کارشناسان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی :
1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن.
2- حداقل سن 25  سال تمام و حداکثر 60 سال تمام.
3- کسب رتبه های اول تا پنجم مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه و یا کسب رتبه اول مسابقات کشوری مربوط به سایر دستگاه‌ها در رشته‌های قرآنی شامل حفظ، قرائت (ترتیل / تحقیق)، مفاهیم، تفسیر، ابتهال، همخوانی، تواشیح، دعاخوانی و اذان.
4- سابقه انجام فعالیتهای قرآنی حداقل به مدت 5 سال.
5- داوری در مسابقات استانی و یا ملی حداقل به مدت 5 سال.
6- تدریس در دوره های مختلف آموزش های عمومی قرآنی حداقل به مدت 10 سال.
7- تدریس در دوره های مختلف آموزشهای تخصصی قرآنی حداقل به مدت 5 سال.
8- تالیف و یا ترجمه کتب، جزوات و یا مقالات در حوزه های مختلف قرآن کریم.
تبصره 1 : احراز 5 شرط از شروط فوق الذکر برای انتخاب چهره قرآنی کافی است؛ لکن در شرایط یکسان، اولویت با افرادی است که تمامی شروط را داشته باشند.
تبصره 2 : در شرایطی که تمامی افراد معرفی شده، تمامی شروط فوق الذکر را داشته باشند، اولویت با افرادی است که علاوه بر شرایط فوق الذکر، یک یا چند شرط از شرایط زیر را نیز داشته باشند :
1- صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و یا سردبیری یکی از نشریات و یا خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری قرآنی.
2- دارا بودن رتبه های ملی در عرصه های ادبی، هنری، فناوری و ... مرتبط با علوم قرآنی.
3- دارا بودن رتبه های ملی و یا بین المللی در یکی از رشته های ادبی، هنری، فناوری، ورزشی و ... .
4- تالیف و ترجمه کتب علمی در حوزه سلامت.
5- تالیف و چاپ مقالات علمی در نشریات معتبر علمی در حوزه سلامت.
6- دارا بودن سابقه مدیریتی در یکی از عرصه های نظام سلامت.
7- ارائه خدمت در اردوهای جهادی نظام سلامت.
8- ارائه خدمت در عرصه سلامت با رویکردهای دینی و رفتار قرآنی.
9- دارا بودن بردهای تخصصی بین المللی.
10- دارا بودن ایثارگری (آزادگان، جانبازان و همسران جانبازان).
تبصره 3 : در خصوص کارشناسان قرآنی، علاوه بر موارد فوق الذکر، عملکرد قرآنی آنها در دانشگاه محل خدمت و میزان تعامل ایشان با مرکز قرآن و عترت (ع) نیز بررسی خواهد شد.

شرايط اختصاصی جهت انتخاب سایر کارمندان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی:
1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن.
2- حداقل سن 25  سال تمام و حداکثر 60 سال تمام.
3- کسب رتبه های اول تا پنجم مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه و یا کسب رتبه اول مسابقات کشوری مربوط به سایر دستگاه‌ها در رشته‌های قرآنی شامل حفظ، قرائت (ترتیل / تحقیق)، مفاهیم، تفسیر، ابتهال، همخوانی، تواشیح، دعاخوانی و اذان.
4- سابقه انجام فعالیتهای قرآنی حداقل به مدت 5 سال.
5- داوری در مسابقات استانی و یا ملی حداقل به مدت 5 سال.
6- تدریس در دوره های مختلف آموزش های عمومی قرآنی حداقل به مدت 10 سال.
7- تدریس در دوره های مختلف آموزشهای تخصصی قرآنی حداقل به مدت 5 سال.
8- تالیف و یا ترجمه کتب، جزوات و یا مقالات در حوزه های مختلف قرآن کریم.
تبصره 1 : احراز 5 شرط از شروط فوق الذکر برای انتخاب چهره قرآنی کافی است؛ لکن در شرایط یکسان، اولویت با افرادی است که تمامی شروط را داشته باشند.
تبصره 2 : در شرایطی که تمامی افراد معرفی شده، تمامی شروط فوق الذکر را داشته باشند، اولویت با افرادی است که علاوه بر شرایط فوق الذکر، یک یا چند شرط از شرایط زیر را نیز داشته باشند :
1- صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و یا سردبیری یکی از نشریات و یا خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری قرآنی.
2- دارا بودن رتبه های ملی در عرصه های ادبی، هنری، فناوری و ... مرتبط با علوم قرآنی.
3- دارا بودن رتبه های ملی و یا بین المللی در یکی از رشته های ادبی، هنری، فناوری، ورزشی و ... .
4- تالیف و ترجمه کتب علمی در حوزه سلامت.
5- تالیف و چاپ مقالات علمی در نشریات معتبر علمی در حوزه سلامت.
6- دارا بودن سابقه مدیریتی در یکی از عرصه های نظام سلامت.
7- ارائه خدمت در اردوهای جهادی نظام سلامت.
8- ارائه خدمت در عرصه سلامت با رویکردهای دینی و رفتار قرآنی.
9- دارا بودن بردهای تخصصی بین المللی.
10- دارا بودن ایثارگری (آزادگان، جانبازان و همسران جانبازان).

توجه :
خواهشمند است حائزین شرایط، مدارک خود را تا مورخه 96/8/30به اداره توسعه فعالیت های قرآن و عترت(ع) تحویل دهند.
آدرس جهت تحویل مدارک :
جنب دانشکده علوم نوین – ساختمان فرهنگی،رفاهی امید – طبقه دوم – مدیریت امور فرهنگی – اداره توسعه فالیتهای قرآن و عترت(ع).

 

 

 
  • نوشته شده
  • توسط علی همراهی
  • تعداد بازدید 421
  • تایید شده
  • در 1396/08/10
  • ساعت 13:52