برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 4 مهر 1396
کد 5244

برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیئت علمی توسط مرکز RDCC طی مهر ماه 96

...

کارگاه مقاله نویسی

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر حامد همیشه کار

زمان برگزاری: یکشنبه و سه شنبه مورخه 16 و 18 مهر ماه 96

ساعت برگزاری: 8:30 الی 13

مکان برگزاری: سالن کنفرانس مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی - جنب کلاس 6

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه روش تحقیق

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر مرتضی قوجازاده

زمان برگزاری: دوشنبه و پنجشنبه مورخه 17 و 25 مهرماه 96

ساعت برگزاری: 8:30 الی 13

مکان برگزاری:سالن کنفرانس مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی - جنب کلاس 6

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه متاآنالیز

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر مرتضی قوجازاده

زمان برگزاری:  پنجشنبه مورخه 27 مهرماه 96

ساعت برگزاری: 8:30 الی 13

مکان برگزاری:سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی واقع در طبقه همکف- جنب آسانسور

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه پژوهش های کیفی

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : جناب آقاي دكتر صابر اعظمی

زمان برگزاری: 23 و 30 مهرماه 96

ساعت برگزاری: 8:30 الی 13

مکان برگزاری:سالن کنفرانس مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC) واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی - جنب کلاس 6

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

 

کارگاه آشنایی با نرم افزار Graph Pad Prism

سرپرست علمی و مدرس کارگاه : سرکار خانم دکتر مهدی زاده

زمان برگزاری:  دوشنبه مورخه 24 مهرماه 96

ساعت برگزاری: 8:30 الی 13

مکان برگزاری:متعاقبا اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت نام : 720000 ریال

شماره تماس: 33373741

مسئول برگزاری کارگاه: خانم شاهی

 

جهت ثبت نام کلیک نمائید.

  • نوشته شده
  • توسط فریده نصیری
  • تعداد بازدید 396
  • تایید شده رضا محمدی نسب
  • در 1396/07/04
  • ساعت 11:53