برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 24 مرداد 1396
کد 4931

دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

که شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده از کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان می توانند همانند یک مرکز پژوهشی یا دانشگاه با انعقاد قرارداد نسبت انجام کارهای پژوهشی مصوب دانشگاه ها اقدام نمایند
با توجه به اهمیت موضوع و اعلام صلاحیت شرکت های دانش بنیان برای ارجاع کارهای پژوهشی به پیوست تصویر نامه شماره 11/3310 مورخ 96/5/9 دبیر کارگروه و رئیس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی درخصوص دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را که شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده از کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان می توانند همانند یک مرکز پژوهشی یا دانشگاه با انعقاد قرارداد نسبت انجام کارهای پژوهشی مصوب دانشگاه ها اقدام نمایند جهت هرگونه بهره برداری اطلاع رسانی می گردد.  
 
تصویر نامه شماره 3310/11 مورخ 9/5/96

مصوبه هیئت وزیران
  • نوشته شده
  • توسط فاطمه ذابح جمشیدی
  • تعداد بازدید 479
  • تایید شده رضا محمدی نسب
  • در 1396/05/24
  • ساعت 12:32