برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 17 تير 1396
کد 4677

گزارش کار هیئت رسیدگی به تخلفات پژوهشی کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش دانشگاه در سال 95 - - - - - - - -

این هیئت مجموعا"هشت نشست با حضور اعضای محترم کمیته منطقه ائی اخلاق در پژوهش دانشگاه در طول سال 1395 داشته که به بررسی و صدور رای در خصوص پرونده های ارجاعی پرداخته است.
 
این هیئت مجموعا"هشت نشست با حضور اعضای محترم کمیته منطقه ائی اخلاق در پژوهش دانشگاه در طول سال 1395  داشته که به بررسی و صدور رای در خصوص پرونده های ارجاعی پرداخته است. تعداد کل موارد ارجاعی در این سال 5 موردبوده که  با احتساب پرونده های در دست اقدام سال قبل، پرونده های بررسی شده در طول این سال، 9 مورد بوده است که از این تعداد، رسیدگی به   8  پرونده منجر به صدور رای گردیده و یک مورد باقیمانده در سال 95 در دست اقدام بوده است که در سال 96 رای مربوط به این پرونده صادر گردیده است.
برطبق آرا صادره:
1- در مورد تعداد 3 پرونده رای به احراز تخلف پژوهشی صادر گردیده که بر طبق درجات و شدت تخلفات اقدامات به شرح ذیل صورت گرفته:
_یک مورد معرفی فرد متخلف به هیئت بدوی تخلفات هیئت علمی دانشگاه و هیئت جذب و اعلام رای کمیته واعتراض مدعی علیه به کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی.
_یک مورد لزوم انجام اصلاحات در موضوع ثبت اختراع و فهرست افراد دخیل توسط مدعی علیه بوده که به دلیل عدم پاسخ مدعی علیه، پرونده به امور حقوقی و متعاقبا" از کانال مزبور به هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان معرفی گردیده است.
_  یک مورد معرفی نویسنده مسئول مقاله به هیئت تخلفات هیئت علمی و امور هیئت علمی دانشکده پزشکی  و معرفی دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه جهت اعلام لغو برونداد پایاننامه و اعلام رای کمیته واعتراض مدعی علیه به کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی بوده.ضمنا" تذکر به دیگر نویسندگان جهت بررسی مقالات آتی بابت plagiarism  قبل از submit  مقاله و درخواست  ابطال مقالات دیگر با plagiarism بیش از 30% از امور هیئت علمی و استرداد پاداش مقالات صورت گرفته است.
2- درمورد تعداد 5 پرونده کمیته رای به عدم احراز تخلف پژوهشی صادر نموده که از این تعداد:
_یک مورد به دلیل عدم پاسخگوئی مجلات مرتبط با موضوع و عدم دسترسی به نویسندگان، خصوصا" نویسنده مسئول مقاله، پرونده مختومه اعلام گردید.
_یک مورد با توجه به عدم احراز تخلف پژوهشی رای به صدور اجازه دفاع پایاننامه برای دانشجو از طرف دانشکده مربوطه داده شد.
_یک مورد با رای عدم احراز تخلف پژوهشی بنا به درخواست مدعی فقط درخواست retraction  مقاله توسط مدعی علیه از مجله  مرتبط با موضوع دعوی گردید.
_یک مورد با رای عدم احراز تخلف پژوهشی رای به اختتام پرونده داده شد.
_یک مورد با رای عدم احراز تخلف پژوهشی رای به برائت مدعی علیه صادر گردید.
همچنین در این جلسات بر موضوعات ذیل تاکید گردید:
  1. اهمیت تشکیل و برگزاری کارگاههای آموزشی اخلاق در پژوهش با محوریت لزوم رعایت اصول اخلاق در پژوهش و احتراز از ارتکاب تخلفات پژوهشی و تشریح عواقب این تخلفات، و اطلاع رسانی این مهم در سایت معاون تحقیقات دانشگاه
  2. غیرموجه بودن عدم اطلاع صاحبان مقالات از موضوع جعلی بودن مجله مورد نظر و لزوم مراجعه صاحبان مقاله به مراکز علم سنجی دانشگاه جهت مشاوره و انتخاب صحیح مجله مناسب جهت چاپ مقاله خود.
  3. لزوم انجام هماهنگی های لازم بین کمیته های اخلاق دانشگاهی و هیاتهای انتظامی و نهادهای متولی از جمله هیئت انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیته های انضباطی دانشجویان و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارائه همکاریهای هرچه بیشتر از سوی این نهادها با اشاره به دستور صریح وزارتی
  • نوشته شده
  • توسط فاطمه ذابح جمشیدی
  • تعداد بازدید 1378
  • تایید شده رضا محمدی نسب
  • در 1396/04/17
  • ساعت 10:40