برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 5 اسفند 1395
کد 3984
 ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت ودرمان ، آموزش پزشکی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریزبازدید کردند.به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی این جلسه با حضور دکترصومی رئیس دانشگاه واعضای هیات رئیسه ومدیران  ستادی دانشگاه وارزیابان  برگزارشد.
به گزارش فوق .در این جلسه ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز امکانات آموزشی وتوسعه ای دانشگاه را مورد ارزیابی قرار دادنداین بازدید ها در چهار چوب بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی با هدف نو آوری در اهداف متعالی آموزش در نظام سلامت انجام گرفت .
شایان ذکر است که در این بازدید یک روزه ، ارزیابان ونمایندگان محترم وزارت به منظور مررور خود ارزیابی از معاونت های آموزشی ، دانشجویی وفرهنگی وتوسعه مدیریت ومنابع نیروی انسانی ودانشکده ها وهمچنین دیگرقسمتهای دانشگاه از نحوه عملکرد فعالیتها واقدامات انجام شده در حوزه های مختلف نیز بازدید بعمل آوردند.
در جلسه اختتامیه ای که به منظور ارائه گزارش اعتبار بخشی موسسه ای  دانشگاه تشکیل یافته بود رئیس دانشگاه ضمن اظهار خرسندی از این ارزیابی ، اعتبار بخشی از مجموعه را ارتقاء  کیفیت موسسه بیان داشته واز مجموعه کلان منطقه آمایشی دو خواستند با دقت بیشتری در دانشگاه های عضو کلان منطقه (ارومیه -اردبیل - مراغه ) این خود ارزیابی با جدیت عمل گردد در ادامه این جلسه معاونت محترم آموزشی دانشگاه  دکتر اصلان آبادی از فعالیت عملکردی در این بسته تحول و نوآوری در دانشگاه توضیحاتی را بیان کردند وهمچنین  دکتر بیلان بعنوان مسئول اعتبار بخشی دانشگاه با یاد آوری این نکته که اعتبار بخشی باید به صورت  یک پروسه در سیستم عمل نماید وامیدورایم بتوانیم در قالب سنجه های اعتبار بخشی نتیجه مطلوبی را اخذ نمائیم.
آلبوم تصاویر بازدیدارزیابان بیرونی موسسه ای وزارت بهداشت ودرمان ، آموزش پزشکی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
  • تایید شده پروین جوادی
  • در 1395/12/05
  • ساعت 11:34