برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1395
کد 3192

جوابیه روابط عمومی به نشر اکاذیب اخیر در فضاهای مجازی در خصوص دانشگاه

جوابیه روابط عمومی به نشر اکاذیب اخیر در فضاهای مجازی در خصوص دانشگاه
بسمه تعالی
"اي كسانى كه ايمان آورده ايد،ازظن و گمان بپرهيزيد،چراكه بعضى ازآنهامعصيتند."
•    دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با همت شبانه روزی مسئولین و ریاست سخت کوش،ایثارگرو کم توقع، از جمله دستگاه های موفق وسرآمد استان و حتی کشور می باشد.کارنامه درخشان این دانشگاه در سال های اخیر واز روی کارآمدن دولت تدبیرو امید،در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی ، بهداشتی،دانشجویی وفرهنگی با کسب عناوین برتر کشوری و استانی در جشنواره های علمی،بهداشتى، فرهنگی،ورزشی، درمانی وپژوهشی و توسعه بى سابقه فضاهای آموزشی، درمانی و بهداشتی وتامين تجهيزات در قالب صد ها طرح عملیاتی موفق، برکسی پوشیده نیست.بدون شك تلاش تعدادى افراد متضرر از اجرای قانون و عدالت در دانشگاه براى سياه نمايى ونشراكاذيب نتيجه اى جز عرض خود بردن وزحمت ديگران نخواهد داشت.
•    ما نتايج عملكردصادقانه رئيس دانشگاه رادرصدها بازديد محيطى ازواحدهاى ارائه دهنده خدمت درروستاهاو شهرهاودرچشمان اميدوارولبان متبسم دردمندان و تقديرمسئولين مشاهده مى كنيم.
•    مابراين داشته ها افتخاركرده ودر اين مقال نيزصرفاً براى شفاف سازى موارد و زدودن تشويش ازافكارعموم مردم وهمكاران عزيزوسخت كوش،ضمن اقدام قانونى جهت اعاده حقوق دانشگاه ازطريق مراجع قضايى ازافتراهاى منتشرشده، مطالبى را به استحضارمى رسانيم:
•    ١)پرواضح است حکم کارگزینی صادره براى رئيس دانشگاه بعنوان عضوهیئت علمی متاثراز رتبه علمی،پایه،سوابق وکار با اشعه و جایگاه مدیریتی وى ومنطبق با قوانين می باشد، که با کاهش بیست درصدی مالیات، دریافتی خالص ایشان از مصوبه هیات محترم وزیران تجاوز نمیکند.وبديهى است بدليل عداوت عده اى نميتوان مواردفوق مثلاً پايه علمى يا رتبه ايشان راكاهش داد.
•    ٢) بر خلاف ادعای کذب مطرح شده ازسوى افرادنويسندگان ،رئیس محترم دانشگاه علوم پزشكى تبريزازسالها قبل ازدريافت کارانه همطرازی مصوب هيئت امنامركزى خوددارى كرده و اسناد پرداختى سالهاى ٩٣ ،٩٤ و٩٥ تصديق كننده این موضوع می باشند.ضمناًمحاسبه حقوق قانونى به معناى دريافت نميباشدوبهتربودموضوع راازامورمالى استعلام مى كردند.
•    ٣)ر ئيس محترم دانشگاه باوجود احراز درجه استادی ازسال ٨٨(قبل از ریاست دانشگاه)،وبا وجودفرصت هاى مناسب براى خروج ازتمام وقتى، همچنان جزو معدود افرادى است كه براى توسعه علمى دانشگاه وارائه خدمت درمانى به دردمندان با كمترين تعرفه دركسوت تمام وقتى باقى مانده ودربخش غيردولتى اشتغالى ندارند،اگرچه همين امرباعث كاهش واضح دريافتى ايشان شده است.
•    ٤) ایشان غيرازحقوق،تنهاکارانه اى كه دريافت ميكنند ناشی از عملكردشان بمدت چهارساعت درهفته دربيمارستان امام رضا(ع) وبطورمتوسط هشت ساعت در هفته درکلینیک گلگشت(اقماری دانشگاه) ميباشد واين در حاليست كه قبل ازرياست دانشگاه چهار برابر اين مدت را دراين مراكز به ارائه خدمات درمانى مشغول بودند و به همين علت كاهش مدت فعاليت وآنهم به دليل اشتغال مديريتى عملاً كارانه ايشان را به يك چهارم تقليل داده است.    
•    ٥) کارانه مدیریتی مصوب هیئت امناى مركزى كه با هدف جبران قسمتی از کسری های پرداختی به مسئولین دانشگاه هامصوب شده وبصورت سراسرى پرداخت می شود توسط ايشان براى کمک به احداث مسجد دانشگاه به حساب مشتركى با مديريت مسئول محترم نهاد رهبرى دانشگاه واريز ميگردد،ودر واقع ايشان شخصاً ازاين كارانه هم بهره مند نيستند.
•    ٦)بر اساس اسناد موجود،ايشان هيچ نوع دريافتى ازسال ٩١ ازمركزى غيرازبيمارستان امام رضا(ع) وكلينيك دانشگاه نداشته اند.
•    ٧) بررسی اجمالى نشان خواهددادكه کار ارزشمند طراحی و احداث کلینیک سلامت با مشاركت بیش از ٤٠ نفر ازاساتید وپزشکان صاحب نام و پرآوازه تبریز با هدف ارائه خدمت متمركزبه مراجعين محترم انجام وپس از اخذ مجوزهاى قانونى ازكمسيون ماده٥ دولت دهم ومعاونت درمان دانشگاه طى سالهاى ٨٩تا٩١ صورت گرفته ومراحل احداث آن قبل ازرياست ايشان آغازشده وبا شروع دوره رياست ايشان،هيچ نقشى در روند اجرايى اين كلينيك نداشته و ندارند.
•    ٨)انتصاب فردی با تجربه، متعهد و با سابقه حضور در دیوان محاسبات به سمت مدیرامورمالی دانشگاه، با هدف تعمیق وظایف، شفاف سازی فرآیندهاى امورمالى و صیانت از حقوق مردم وهمکاران صورت گرفته و اين انتخاب ظاهراً به ضررقانون شكنان نيز بوده است،كه چنين برآشفته اند.
•    رئيس محترم دانشگاه با اعتقاد عميق دينى وضرورت اجراى عدالت وشفاف سازى اموربه عهد خويش پايبند بوده و خوشحاليم كه درمقابل حركات مرموز غوغاسالاران كه آرامش روانى مردم ومديران سخت كوش را نشانه رفته اند صادقانه،به تشديد فعاليت و همت مضاعف در مسير توسعه دانشگاه روى آورده اندوبركاهش آلام بيماران براساس منويات رهبرى معظم انقلاب مصمم ترشده اند.
•    ايشان پس از مشاهده مطالب درج شده در سايت خبرى مربوطه باآرامش دو بيت از شعر حافظ را زمزمه كردندكه:
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است/كاربدمصلحت آنست كه مطلق نكنيم


  • نوشته شده
  • توسط فاطمه دایی
  • تعداد بازدید 4465
  • تایید شده
  • در 1395/07/17
  • ساعت 9:5