برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 16 شهريور 1395
کد 2925

بررسی کیفیت انجام ویزیت پایه الکترونیکی در بازدید فرماندار شهرستان اسکو

دکتر محمدزاده فرماندارشهرستان به همراه دکترهاشمی اقدم سرپرست شبکه ازرونداجرای فعالیت هاوفرایندهای مراکزبهداشتی ودرمانی ونیزکیفیت انجام ویزیت پایه رایگان الکترونیکی ازسطح مراکزسلامت بازدید نمودند .به گزارش روابط عمومی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو، در این بازدید که ازمراکزروستایی کلجاه ودیزج امیرمدارصورت گرفت،در کنار بازدید از واحدهای مختلف مراکز سلامت روستایی واستماع مشکلات موجود درواحدها ،دکترهاشمی اقدم ، سرپرست شبکه و پزشکان مسئول مراکز روستایی درخصوص جزئیات اجرای الکترونیکی این طرح و نیز وضعیت غربالگری بیماریها ومقایسه شاخصهای روستایی و شهرستان با شاخص های استانی وکشوری توضیحاتی را به فرماندار شهرستان ارائه نمودند .دکتر هاشمی اقدم سرپرست شبکه ، از پوشش 45 درصدی ویزیت پایه الکترونیکی در شهرستان در مقایسه با پوشش 30 درصدی استان خبر داده واظهار امیدواری نمودند با حول وقوه الهی تا پایان سال مصمم به پوشش ویزیت الکترونیکی تمامی خانوارهای شهری و روستایی هستیم .به گزارش فوق دکتر محمد زاده فرماندارشهرستان نیزضمن تقدیراززحمات کادربهداشت ودرمان شهرستان،تشکیل پرونده های سلامت الکترونیکی و غربالگری انواع بیماریها به خصوص بیماریهای روان را ازاولویت های اصلی طرح تحول نظام سلامت عنوان نمودندواظهار امیدواری نمودند که با اجرای این طرح و سیاست های دولت تدبیر و امید گام موثری دربرقراري عدالت درسلامت وارتقای کیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی درجامعه برداشته شود.

  • نوشته شده
  • توسط امیرسینا فقیهی
  • تعداد بازدید 2117
  • تایید شده
  • در 1395/06/16
  • ساعت 13:43