برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 25 مرداد 1395
کد 2703

رييس هسته گزينش:

فلسفه وجودي گزينش ارتقا سطح سلامت اداري دستگاه هاي دولتي است

رييس هسته گزينش در گفتگو با روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز گفت: فلسفه وجودي گزينش ارتقا سطح سلامت اداري دستگاه هاي دولتي است. دكتر كفيلي در گفتگويي مبسوط ضمن برشمردن اهميت و ضرورت هسته گزينش و يادآوري فرايندهاي گزينش به همراه بودن هسته گزينش با همكاران از بدو خدمت تا بازنشستگي نيز اشاره كرد. در ادامه متن مشروح اين گفتگو آمده است.

گزينش بايد هوشمندانه، عالمانه و دقيق باشد

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با دستور حضرت امام رحمه الله عليه، هسته هاي گزينش احياء و شروع به كار كردند كه با توجه به شرايط زمان  دستورالعمل‌ها  و قوانين لازم توسط دستگاههاي ذيربط تدوين شد كه قانون گزينش و آئين نامه اجزايي و مجموعه بخشنامه هاي گزينش را تشكيل داده اند.

 چارچوب قوانين و بخشنامه ها بر مبناي فرامين حضرت امام رضوان الله عليه و مقام معظم رهبري هستند حضرت امام فرموده اند:« در دولتِ بدونِ گزينش اشخاص متعهد و متخصص در رشته هاي مختلف نخواهد توانست موفق باشد» اگر در رشته هاي مختلف و مبرز هم باشند اما بدون تعهد نخواهند توانست. حتما بايد تعهد در كنار تخصص باشد. تاكيد ايشان اين بود دولت مرداني كه در سيستم دولتي مشغول به كار هستند گزينش همكاران، كارداني در تعهد ايشان و التزام عملي ايشان نسبت به اعتقادات اسلامي را مدنظر قرار بگيرد تا در اين راستا در مقابل باري تعالي بتوانند روسفيد و موفق باشند.

مقام معظم رهبري در فرمايشات خود در خصوص گزينش مي فرمايند:« گزينش براي دستگاههاي دولتي و نهادها و حتي تمام دستگاههاي عامل كه از نيروي انساني استفاده مي كنند مانند آب آشاميدني ضروري و لازم است» اين طور نيست كه دستگاهي بگويدگزينش براي ما لازم نيست و هركس را بخواهيم مي توانيم به كار بگيريم. اين مثال  ضرورت حياتي آب آشاميدني بيانگر اهميت كار گزينش است.

مقام معظم رهبري مجددا تاكيد مي كنند كه هسته گزينش تقويت شوند در دو بعد موقعيت اداري و سياسي و هم تقويت باطني افراد كه در آنجا فعاليت مي كنند. اين طور نيست كه فقط به بعد انساني توجه كنيم و از بعد اداري و سياسي قضيه غافل باشيم. همه‌ي جوانب بايد هم راستا با هم تقويت شود.

گزينش بايد هوشمندانه، عالمانه و دقيق باشد. انتخاب اين سه كلمه با مفاهيم مذكور از سوي مقام معظم رهبري اهميت كار گزينش را براي نظام به خوبي نشان مي دهد.

گزينش يعني انتخاب كردن و ترجيح دادن چيزي بر چيز ديگر. حتي در بعد زندگي شخصي هم وقتي ما مي‌خواهيم كالاي را بخريم ياخدمتي را بخريم در ذهن خودمان يك شاخص‌هايي را داريم و بر اساس آن شاخص‌ها، انتخاب خود را انجام مي دهيم.

اهميت گزينش  نيروي انساني

قطعا وقتي كه بحث نيروي انساني است و ارزش گزينش و انتخاب بسيار بالا خواهد بودو به فردي كه گزينش و انتخاب و استخدام مي شود مسئوليت و تفويض دستگاه اداري داده مي شود. بخشي از فعاليت‌ها ي يك دستگاه را فرد به كارگيري شده انجام مي‌دهد. لذا دولت و دستگاه‌ها سعي مي كنند افرادي را به كار گيرندو در آينده نماينده و كارگزار آنها خواهد بود و الگويي از يك سيستم دولتي مي شود و بايد درانجام فرائض ديني و رفتار، كردار، پوشش واحساس مسئوليت و... در چهار چوب مقررات تعريف شده ديني و اداري  انجام گيرد .

وقتي كه بحث انتخاب است حتما بايد يك معياري باشد. اين معيارها در نظام مقدس جمهوري اسلامي طبق اصول و عقايد اسلامي تعريف شده است. وقتي كه در يك جامعه اسلامي زندگي مي كنيم حتما بايد قوانين و مقررات اسلامي و نظرات ولي فقيه زمان در آن جامعه ملاك عمل باشد. البته بايد گفت بحث گزينش در تمام كشورها انجام ميگيرد حتي در كشور هايي كه به مباني اعتقادي و ديني هم چندان پايبندي ندارند براي خودشان چارچوب گزينش سفت و سختي دارند. در بعضي از اين كشورهاي اروپايي در برخي محورهاي گزينش از كشور خودمان  شديدتر عمل مي كنند .آنها فعاليتهاي سياسي چندين ساله افراد را مدنظر قرار مي دهند.  وضعيت فعاليت‌هاي خانوادگي را بررسي مي كنند. از نظر وضعيت رفتار هاي اخلاقي فرد را بشدت مورد تحقيق قرار مي دهند .شاخص هاي نظام جمهوري اسلامي در ايران نيز بر اساس شرع و عقل و قانون است كه  نظام هم بر آنها تاكيد كرده است. اين شاخص ها برگرفته از اصول ديني و اخلاقي هستند اين شاخص ها در راستاي افزايش بهره وري و سلامت نظام اداري منجرو نشاط و دلگرمي را موجب مي‌شود.

اگر سيستم‌هاي اداري و دولتي در بدو استخدام و ورود افراد دقت نكنند شايد شاهد اين باشند كه بعد از مدتي دوباره مجبور به جابجائي افرادباشد  لذا نياز خواهد بود كه  بيشتر نظارت بكنند تا خداي نكرده ازبروز خطاي بعدي بتوانند جلوگيري بكنند و گاها هر چقدر هم نظارت باشد بالطبع يك ريزش‌هايي هم انجام مي‌گيرد كه آسيب رسان براي سيستم است. دستگاههاي دولتي روي يك فردي سرمايه گذاري انجام مي‌دهد و وي را جذب مي كند ولي بعد از مدتي بگويند كه شما  به درد سيستم نمي خوريد و عذرش را بخواهند و يا  يك هزينه بالاي نظارتي روي تخلفات اينها انجام پذيرد.  در نتيجه انجام درست فرايندهاي جذب نيرو از جمله انجام گزينش ،در كاهش انفصال‌هاي بعدي هم خيلي مهم و تاثير گذار  است.

فرآيند گزينش: حفظ حرمت و كرامت افراد

در گزينش تاكيد روي اين امر است كه كرامت افراد حتما حفظ شود. در حديثي از حضرات معصومين  داريم كه حفظ حرمت مومن از حفظ كعبه واجب‌تر است. اگر خداي ناكرده فردي دچار خطايي شد و ضعفي در كا ر خود داشت با توجه به اين فرمايشات پيامبر و ائمه در اين راستا، سعي ما بر اين است كه به بهترين شيوه و بهترين وجهي نقاط ضعف و خطاي فرد برطرف شود و  صرفا خطا و ضعف و خطاي انجام شده شخصا به خود فرد اعلام مي شود كه شما اين خطاي عملكردي را داشته ايد و در بسياري از موقع سعي كرده ايم تا همه جوانب را رعايت كنيم تا احدي از همكاران و خانواده وي نيز مطلع نشوند. در بدو قضيه حتي مسئولين مافوق فرد نيز مطلع نشده  مگر در موارد حاد كه خود  فرد از روي عادت  و گاهي عناد و لج بازي كارهاي خطاي خود را ادامه داده  و موضوع تكرار بشود، لاجرم در چارچوب مقررات موجود  لازم مي‌شود كه مسئولين امر  مطلع گردند.

بعضا تصور اين است كه فرآيندي كه گزينش روي نيروي انساني انجام مي دهد فقط در بدو ورود تاثير و نقش دارد و هنگامي كه فردي در سيستم هاي دولتي پذيرش مي شود ديگر گزينش هيچ كاري با آن فرد ندارد. بايد گفت گزينش هم در بدو ورود فرآيندهايي دارد كه بايد انجام دهد و هم در ادامه خدمت باز گزينش فرآيندهايي را دارد كه همواره انجام مي دهد هم براي همكاران قراردادي هر ساله نظر گزينش موثر است و تمديد قراداد ايشان با نظر گزينش انجام مي شود.

همكاراني كه نياز به  تبديل وضعيت  دارند يا ساير مراحل وضعيت هاي شغلي  اعم از ارتقا يا تغيير پست حتما از گزينش استعلام انجام مي‌گيرد.

فرآيند گزينش اين گونه نيست كه براي تصميم گيري سرنوشت اداري يك شخص به يك نوشته يا يك تلفن يا سفارش له يا عليه فرد استناد شود. قطعا قانونگذار پيش بيني كرده است كه بايد مستندات لازم و كافي وجود داشته باشد اولا تحقيقات و استعلام هاي  لازم از محل كار، از محل سكونت ، محل تحصيل و ...  انجام مي پذيرد و فعاليتهاي گذشته فرد از مبادي ذيربط استعلام مي شود  و جهت تكميل،  مصاحبه اي از فرد انجام مي شود كه تكميل كننده تحقيقات انجام شده است.

اگر همكاري  ضعف يا خطايي داشت، گزينش جهت حفظ حريم و كرامت فرد و اداره،  يادآوري و تذكرات لازم را به وي انجام مي دهد. پس در نتيجه هسته گزينش هم مدافع حرمت و حريم همكاران بوده و هم به فكر سلامت سيستم اداري مي باشد.

فضاي اداري جديد

در مورد جابجايي فضاي اداري هسته گزينش بايد اشاره كنم كه از بدو تاسيس و در  سالهاي گذشته  تغيير مكان داشته كه غالبا موقتي و به لحاظ اداري و ايمني چندان مناسب نبودند كه بعضا نيز در روند عملكرد نيز اثر مناسب و مطلوب نداشته است. بديهي است بهره وري خوب نيروي انساني لازمه وجود فضاي فيزيكي مناسب و مطلوب خواهد بود.

در سال1393  كه از طرف  رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكتر صومي مسئوليت هسته گزينش به بنده محول گرديدبه نظر اينجانب يكي  ازمشكلات و آسيب هاي اوليه هسته گزينش نبود فضاي فيزيكي مناسب و در شان دانشگاه و همكاران زحمت كش هسته گزينش  بسيار نمايان بود. با عنايت به اين كه گزينش نقطه آغازين ورود همكاران جديد  به سيستم دولتي است وقتي كه فرد وارد محيط اداري  مي شود بايد اين فضا در ذهن فرد نقش خوب و اثرگذاري مثبت داشته باشد.

لذا  به لطف خداوند متعال و با كمك و مساعدت رئيس  محترم دانشگاه و مسئولين ذيربط،  فضاي جديد كه جزيي از واحدهاي دانشگاه بوده  براي مكان اداري هسته گزينش آماده گرديد. سعي ما اين است كه براي همكاران فضايي فراهم كنيم تا با بيشترين انرژي و با بيشترين بازده كاري، اين روند كاري بسيار حجيم را به سرانجام برسانيم.

رتبه برتر هسته گزينش در بين دانشگاه‌هاي تيپ يك

 در مورد حجم كاري گزينش هم بايد بگوئيم اينگونه نيست كه فقط در بدو استخدام و جذب نيرو فقط فعاليت دارد. هسته گزينش در سال 1394 قريب به ده هزار پرونده تحقيق، نظردهي، مصاحبه و ارزيابي انجام داده است.

در سايه عنايات حضرت حق و  تلاش همكاران هسته گزينش و حمايت هاي مسئولين  محترم دانشگاه در سال 1394 رتبه ارزيابي هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي تبريز در بين دانشگاهي تيپ يك رتبه چهار كشوري را كسب نموده است.

  • نوشته شده
  • توسط رضا محمدی نسب
  • تعداد بازدید 2887
  • تایید شده
  • در 1395/05/25
  • ساعت 11:40